Hovedinnhold
Hovedbilde_Befolkningssammensetning

Befolkningssammensetning

Med befolkningssammensetning menes grunnlagsdata om befolkningen, eksempelvis antall innbyggere, alders- og kjønnsfordeling, etnisitet, flyttemønster osv.

I dette hovedtemaet belyses sider ved deltemaene Befolkningsstørrelse, sammensetning og -endring; Innvandring og aleneboende. I dette hovedtemaet belyses sider ved deltemaene befolkningsstørrelse, sammensetning og -endring; innvandring og aleneboende. Datamaterialet er her hentet fra SSB. 

For ytterligere utdypning utover det som fremgår av de respektive deltema: Se foreslåtte nettressurser og litteratur i Oppsummeringskapitlet.