Hovedinnhold
Hovedtema_Innledning

Innledning

Å fremme befolkningens helse er et viktig mål. Det skaper mer velferd og livskvalitet for den enkelte, samt at det er av samfunnets viktigste ressurser. Dette innebærer at det er en samfunnsoppgave å forvalte denne ressursen på best mulig måte.

Identifisering av folkehelseutfordringer og -ressurser danner grunnlaget for beslutninger i det løpende folkehelsearbeidet og i forbindelse med en mer langsiktig planlegging etter plan- og bygningsloven.