Hovedinnhold
Hovedbilde_Oppsummering

Oppsummering, vurdering og litteratur

Avslutningsvis her følger en oppsummering av status og utvikling. I samme oppsett er det en tilhørende beskrivelse av mulige årsaker til observert utvikling og status, samt regionale utfordringer knyttet til å opprettholde eller forbedre utvikling/status. Denne delen er delt inn i de respektive seks hovedtema som utgjør oversiktsdokumentet. Helt til slutt har vi laget en samlet fremstilling av antatt relevant litteratur og nettressurser knyttet til de respektive hovedtema.

-