Hovedinnhold
Illustrasjon til oversikt over nedlastingsvariabler

Oversikt over nedlastbare data - Befolkningssammensetning

Tabellen under viser hvilke tema og variabler du kan laste ned data på for kommuner fra FHI's statistikkbank Kommunehelsa, samt de som er tatt med i FHI's Folkehelseprofil for 2021.

Befolkningssammensetning:

Deltema

Variabel

FHI-Kommunehelsa 2021
(datakilde)
(http://khs.fhi.no/webview/)

FHI-Folkehelseprofil_kommuner 2021
(datakilde)
https://www.fhi.no/hn/ folkehelse/folkehelseprofil/

Befolkningsstørrelse, sammensetning og -endring

Befolkning (antall og andel).

X

(SSB)

 

 

Befolkning i yrkesaktiv alder.

X

(SSB)

 

 

Kvinner per 100 menn.

X

(SSB)

 

 

Antall fødte per år.

X

(SSB)

 

 

Befolkningsvekst.

X

(SSB)

 

 

Nettoinnflytting.

X

(SSB)

 

 

Framskrevet befolkning.

X

(SSB)

X (for 80+)

(SSB)

Innvandringssituasjon

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

X

(SSB)

 

Aleneboende

Personer som bor alene.

X

(SSB)

X

(SSB)