Hovedinnhold
Illustrasjon til oversikt over nedlastingsvariabler

Oversikt over nedlastbare data - Helserelatert atferd

Tabellen under viser hvilke tema og variabler du kan laste ned data på for kommuner enten fra HUNT, fra FHI's statistikkbank Kommunehelsa, samt de som er tatt med i FHI's Folkehelseprofil for 2021.

Helserelatert atferd:

 

 

Nedlastbare HUNT-data

 

 

Deltema

Variabel

Nord-Trøndelag (HUNT1-4)

Last fil

Trøndelag (HUNT4)

Last fil

FHI-Kommunehelsa 2021 (datakilde)

http://khs.fhi.no/webview/

FHI-Folkehelseprofil_kommuner 2021

(datakilde)

https://www.fhi.no/hn/ folkehelse/folkehelseprofil/

Fysisk aktivitet

Andel som mosjonerer daglig

X

X

 

 

 

Andel ungdomsskoleelever som er lite fysisk aktive (slik at de blir andpusten eller svett 1-2 ganger i måneden eller sjeldnere)

 

 

X

(Ungdata)

X

(Ungdata)

 

Andel som trener sjeldnere enn en gang i uka (17-åringer), på spørsmålet om trening i den nettbaserte sesjon 1

 

 

 

X

(Vernepliktsverket)

Stillesitting

Andel som oppgir mye stillesitting (8 timer eller mer hver dag)

 

X

 

 

 

Andel ungdomsskoleelever som har mye skjermtid (mer enn 4t. per dag utenom skolen).

 

 

X

(Ungdata)

 

Kosthold

Andel som sjelden spiser grønnsaker (tre ganger i uka eller sjeldnere)

X

X

 

 

 

Andel som sjelden spiser frukt (tre ganger i uka eller sjeldnere)

X

X

 

 

Bruk av alkohol

Andel som drikker alkohol ofte (to ganger i uka eller mer)

X

X

 

 

 

Andel ungdomsskoleelever som har vært beruset (har en gang eller mer drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset siste år).

 

 

X

(Ungdata)

 

 

Alkohol omsatt i dagligvarebutikker og vinmonopol (antall liter per år)

 

 

X

(Nielsen Norge og Vinmonopolet)

 

Bruk av tobakk

Andel dagligrøykere

X

X

 

 

 

Andel kvinner som røyker ved første svangerskapskontroll

 

 

X

(FHI: Medisinsk fødselsregister)

 

Bruk av narkotika

Andel ungdomsskoleelever som har brukt hasj/marihuana/cannabis (har en gang eller mer brukt av disse stoffene det siste året)

 

 

X

(Ungdata)

 

Søvn

Andel som oppgir at de har en søvnlengde som er i hht. til nasjonale anbefalinger

 

X