Hovedinnhold
Sametingets valgmanntall 2019. Kart med antall personer per kommune

Sametingets valgmanntall

Det er 914 trøndere blant de 1 299 personene som er registrert i Sametingets valgmanntall for sørsamisk valgkrets i 2019

Trøndelag utgjør den største delen av det sørsamiske området som strekker seg fra Helgeland i nord og til Engerdal i sør.  Tre trønderske kommuner i tillegg til Trøndelag fylkeskommune er en del av forvaltningsområdet for sørsamisk språk. Snåsa ble forvaltningsområde i 2008, Røyrvik i 2013 og Røros i 2018.

 

Det finnes ikke statistikk over størrelsen på den samiske befolkningen i Norge. Valgmanntallet til sametinget inkluderer kun personer over 18 år som har valgt å registrere seg i manntallet, den faktiske samiske befolkingen i Trøndelag vil dermed være høyere enn det valgmanntallet viser.

 

Image
Sametingets valgmanntall 2019. Sørsamisk krets

I sametingets valgmanntall for 2019 så var det registrert 1 299 personer i sørsamisk valgkrets hvorav 914 i de trønderske kommunene. Trondheim er kommunen med flest innbyggere registrert i  
samemanntallet med 311 personer i 2019, noe som er opp fra 179 i 2013.

Blant de andre kommunene i Trøndelag med flere enn 30 personer registrert i samemanntallet i 2019 så finner vi Røros med 83 personer, Snåsa med 63 personer, Steinkjer med 47 personer, Røyrvik med 41 personer og Stjørdal med 33 personer. I alle disse kommunene har man hatt en økning i antallet personer som er registret i samemanntallet sammenlignet med 2013.

 

Sørsamisk valgkrets

Sørsamisk valgkrets (nordsamisk: Lulli-Sápmi válgabiire, sørsamisk: Åarjel-Saepmie veeljemegielve): Består av kommunene i Nordland fylke sørover fra Rana og Rødøy – m.a.o. Helgeland, kommunene i Trøndelag samt kommunene Engerdal, Surnadal, Sunndal, Rendalen, Os, Tolga, Tynset og Folldal i Møre og Romsdal og Hedmark.

Sametingets valgmanntall: er et register over personer som har mulighet til å stemme eller stille som kandidat i valg til Sametinget

Innmelding i Sametingets valgmanntall er åpent for alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten; a) har samisk som hjemmespråk, eller b) har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller c) er barn av person som står eller har stått i manntallet.

Alle samer fra Norge som er over 18 år eller fyller 18 år i valgåret, har rett til å registrere seg i valgmanntallet. Samer som er statsborgere i andre nordiske land kan registrere seg i valgmanntallet dersom de den 30. juni i valgåret står innført i folkeregisteret som bosatt i Norge.

Samer som ikke er fra et nordisk land, kan registrere seg i valgmanntallet dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.