Hovedinnhold
Sametingets valgmantall i 2021

Sametingets valgmanntall

Det er 1 090 trøndere blant de 1 521 personene som er registrert i sametingets valgmanntall for sørsamisk valgkrets (Åarjel-Saepmie veeljemegielve) i 2021. Antall trøndere registrert i sametingets valgmanntall har økt med 16,1 % eller 176 personer siden 2019.

Trøndelag utgjør den største delen av det sørsamiske området som strekker seg fra Helgeland i nord og til Engerdal i sør. Tre trønderske kommuner i tillegg til Trøndelag fylkeskommune er en del av forvaltningsområdet for sørsamisk språk. Snåase-Snåsa ble forvaltningsområde i 2008, Raarvihke-Røyrvik i 2013 og Røros i 2018.

 

Sametingets valgmanntall 2021

Valgmanntallet til Sametinget inkluderer personer over 18 år som har valgt å registrere seg i manntallet. Sametingets valgmanntall er ikke en statistikk over størrelsen på den samiske befolkningen. Den samiske befolkingen i Trøndelag vil dermed være høyere enn det samemanntallet viser.

 

Image
Sametingets valgmantall i 2021 for Sørsamisk valgkrets.

I sametingets valgmanntall for 2021 så var det registrert 1 521 personer i sørsamisk valgkrets hvorav 1 090 i de trønderske kommunene. Trondheim er kommunen med flest innbyggere registrert i samemanntallet med 396 personer i 2021, noe som er opp fra 317 i 2019.

I tillegg til Trondheim er det 6 andre kommuner i Trøndelag som har over 40 personer registrert i samemanntallet. Det er; Røros med 86 personer, Snåase-Snåsa med 78 personer, Steinkjer med 73 personer, Raarvihke-Røyrvik og Stjørdal med 44 og Levanger med 41 personer. I alle disse kommunene har man hatt en økning i antallet personer som er registrert i samemanntallet sammenlignet med 2019.

Image
Sametingets valgmantall i 2021

Sørsamisk valgkrets

Sørsamisk valgkrets (sørsamisk: Åarjel-Saepmie veeljemegielve, nordsamisk: Lulli-Sápmi válgabiire): Består av kommunene i Nordland fylke sørover fra Rana og Rødøy – m.a.o. Helgeland, kommunene i Trøndelag samt kommunene Engerdal, Surnadal, Sunndal, Rendalen, Os, Tolga, Tynset og Folldal i Møre og Romsdal og Hedmark.

 

Sametingets valgmanntall er et register over personer som har mulighet til å stemme eller stille som kandidat i valg til Sametinget.

 

Innmelding i Sametingets valgmanntall er åpent for alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten; a) har samisk som hjemmespråk, eller b) har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller c) er barn av person som står eller har stått i manntallet.

 

Alle samer fra Norge som er over 18 år eller fyller 18 år i valgåret, har rett til å registrere seg i valgmanntallet. Samer som er statsborgere i andre nordiske land kan registrere seg i valgmanntallet dersom de den 30. juni i valgåret står innført i folkeregisteret som bosatt i Norge.

 

Samer som ikke er fra et nordisk land, kan registrere seg i valgmanntallet dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

 

I sørsamisk valgkrets så var det 66,5 % av de stemmeberettigede som stemte i 2021. Fremmøte prosenten i sørsamisk valgkrets var 65,5 % i 2017 og 62,3 % i 2013.