Hovedinnhold
tettsteder 2021

Tettsteder i Trøndelag

Det er 104 store og små tettsteder i Trøndelag. Liabø i Heim med 205 innbyggere er minst, mens Trondheim (tettstedet og ikke kommunen med samme navn) er størst med 191 771 innbyggere. Det er 353 766 trøndere som bor i et tettsted per 1.1.2021, det betyr at 75,1 % av trønderne bodde i et tettsted og andelen er økende.

Et tettsted er en samling nærliggende hus der det bor minst 200 personer.  Etter denne definisjonen så er det 104 tettsteder i Trøndelag i 2021.  Det er store forskjeller mellom tettstedene både å befolkning og areal.  Tettstedet Trondheim er størst med 191 771 innbyggere og et areal på 58,28 km². Her kan man merke seg at ikke alle innbyggeren i kommunen Trondheim bor i tettstedet Trondheim. 8 741 innbyggere i kommunen bor i andre mindre tettsteder i kommunen og 7 083 innbyggere i kommunen bor utenfor tettsteder.  Tettstedet Trondheim dekker ca. 11 % av kommunens areal.  

Det minste tettstedet i Trøndelag etter befolkning er Liabø i Heim som med 205 innbyggere akkurat er innenfor det som defineres som et tettsted.  Tettstedet Liabø har et areal på 0,33 km², det gjør at det er det 25. minste tettstedet i Trøndelag målt etter areal.  I areal er Eidsbotn i Levanger kommune minst i Trøndelag med 0,09 km², det bor 210 personer i dette tettstedet per 2021.

Befolkningen i tettsteder i Trøndelag har økt med 34,0 % eller 89 793 innbyggere i perioden 2000 til 2021, mens den totale befolkningen i Trøndelag har økt med kun 19,6 % eller 77 218 personer.

Image
tettsteder 2021

 

Trondheim er kommunen i Trøndelag med størst andel av innbyggerne som bor i et tettsted. I Trondheim så bor 96,6 % av befolkningen per 1.1.2021 i et tettsted. Hvis man ser på Trøndelag uten Trondheim så bor 58,2 % av befolkningen i et tettsted.  Etter Trondheim så er det Malvik som har høyest andel av befolkningen bosatt i tettsteder, med 87,7 %.  Det er 4 kommuner i Trøndelag som per 2021 ikke har grender som er store nok til å bli definert som tettsted. Det er Leka, Tydal, Osen og Frosta.  Frosta (stedet og ikke kommunenen) var definert som et tettsted i perioden 2017-2020, men falt utenfor tettstedsdefinisjonen i 2021.

 

Kilder og metode

Kildene som er brukt i denne artikkelen er SSB tabell 04859 og SSB tabell 05212

Hva er et tettsted: En hussamling skal registreres som tettsted dersom det bor minst 200 personer der. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter, men for noen arealkrevende bygningstyper, som boligblokker, industribygg, kontor/forretningsbygg, skoler, sykehus osv,  kan avstanden økes til 200 meter. Tilgrensende bebygde og opparbeidede områder, som parker, idrettsanlegg og industriområder, skal være del av tettstedet. Husklynger med minst 5 næringsbygninger eller 5 boligbygninger tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen. Det er tillatt med et skjønnsmessig avvik ut over 50 meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan bebygges. Dette kan f.eks. være parker, idrettsanlegg, industriområder eller naturlige hindringer som elver eller dyrkbare områder. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen.