Hovedinnhold
Tettsteder i Trøndelag etter bosatte

Tettsteder i Trøndelag

Det er 106 store og små tettsteder i Trøndelag. Binde i Steinkjer med 201 innbyggere er minst, mens Trondheim (tettstedet og ikke kommunen med samme navn) er størst med 189 271 innbygger. 75,1 % av trønderne bodde i et tettsted i 2020 og andelen er økende.

Et tettsted er en samling nærliggende hus der det bor minst 200 personer.  Etter denne definisjonen så er det 106 tettsteder i Trøndelag i 2020.  Det er store forskjeller mellom tettstedene både å befolkning og areal.  Tettstedet Trondheim er størst med 189 271 innbyggere og et areal på 58,28 km². Her kan man merke seg at ikke alle innbyggeren i kommunen Trondheim bor i tettstedet Trondheim. 8 704 innbyggere i kommunen bor i andre mindre tettsteder i kommunen og 6 675 innbyggere i kommunen bor utenfor tettsteder.  Tettstedet Trondheim dekker ca. 11 % av kommunens areal.  

Det minste tettstedet i Trøndelag etter befolkning er Binde i Steinkjer som med 201 innbyggere akkurat er innenfor det som defineres som et tettsted.  Tettstedet Binde har et areal på 0,21 km², det gjør at det er det 10. minste tettstedet i Trøndelag målt etter areal.  I areal er Gangstadhaugen i Inderøy kommune minst i Trøndelag med 0,14 km², det bor 225 personer i dette tettstedet per 2020.

Befolkningen i tettstaden i Trøndelag har økt med 33,3 % eller 87 936 innbyggere i perioden 2000 til 2020, mens den totale befolkningen i Trøndelag har økt med kun 19,0 % eller 74 796 personer.

Image
Tettsteder i Trøndelag etter bosatte_stor

 

Trondheim er kommunen i Trøndelag med størst andel av innbyggerne som bor i et tettsted. I Trondheim så bor 96,5 % av befolkningen per 1.1.2020 i et tettsted. Hvis man ser på Trøndelag uten Trondheim så bor 58,4 % av befolkningen i et tettsted.  Etter Trondheim så er det Malvik som har høyest andel av befolkningen bosatt i tettsteder, med 87,4 %.  Det er 3 kommuner i Trøndelag som per 2020 ikke har grender som er store nok til å bli definert som tettsted. Det er Leka, Tydal og Osen.

 

Kilder og metode

Kildene som er brukt i denne artikkelen er SSB tabell 04859 og SSB tabell 05212

Hva er et tettsted: En hussamling skal registreres som tettsted dersom det bor minst 200 personer der. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter, men for noen arealkrevende bygningstyper, som boligblokker, industribygg, kontor/forretningsbygg, skoler, sykehus osv,  kan avstanden økes til 200 meter. Tilgrensende bebygde og opparbeidede områder, som parker, idrettsanlegg og industriområder, skal være del av tettstedet. Husklynger med minst 5 næringsbygninger eller 5 boligbygninger tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen. Det er tillatt med et skjønnsmessig avvik ut over 50 meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan bebygges. Dette kan f.eks. være parker, idrettsanlegg, industriområder eller naturlige hindringer som elver eller dyrkbare områder. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen.