Hovedinnhold

Laks er Trøndelags viktigste eksportvare. To tredjedeler av trøndersk vareeksport målt etter eksportverdi er laks, og Trøndelag står for mellom 20-25 % av den norske produksjonen av oppdrettslaks.  (Se også  https://trondelagitall.no/statistikk/eksport) .

Trønderske oppdrettere produserte 322 700 tonn med matfisk til en verdi av 15,5 milliarder kr i 2020.  Siden 2010 har antall tonn slaktet matfisk fra Trøndelag økt med 146 300 tonn, en økning på 78 %. Det har vært god utvikling på lakseprisen noe som har resultert i at verdien på fiske som ble produsert i Trøndelag har økt med 182 % eller 10 milliarder kr i samme periode.

Sammenlignet med 2019, så økte produksjonsverdien av oppdrettsfisk fra Trøndelag med 5,5 milliarder kr Denne økningen kan forklares med av økning i produksjonsvolumet.

Økningen i produksjonsvolumet i 2020 sammenlignet med 2019, henger sammen med produksjonssyklusene i oppdrettsnæringene. I forhold til utsetting av fisk og dermed også produksjon så har man en dynamikk, med høy utsetting av fisk hvert andre år i Trøndelag.  Det er et samarbeid knyttet til utsettingen av fisk i sørlige del av Trøndelag og nordlige del av Møre og Romsdal. I årene når det blir satt ut mye fisk i Trøndelag blir det satt ut lite fisk i Møre og Romsdal og i årene med lav utsetting i Trøndelag så blir det satt ut mye fisk i Møre og Romsdal. Produksjonen i 2021 kan dermed forventes å være lavere enn i 2020.

Lakseprisen