Hovedinnhold

Laks er Trøndelags viktigste eksportvare. To tredjedeler av trøndersk vareeksport målt etter eksportverdi er laks, og Trøndelag står for mellom 20-25 % av den norske produksjonen av oppdrettslaks.  (Se også  https://trondelagitall.no/statistikk/eksport) .

Trønderske oppdrettere produserte 245 200 tonn med matfisk til en verdi av 12,3 milliarder kr i 2021.  Siden 2010 har antall tonn slaktet matfisk fra Trøndelag økt med 57 500 tonn, en økning på 31 %. Det har vært god utvikling på lakseprisen noe som har resultert i at verdien på fisken som ble produsert i Trøndelag har økt med 124 % eller 6,8 milliarder kr i samme periode.

Sammenlignet med 2020, så falt produksjonsverdien av oppdrettsfisk fra Trøndelag med 3,2 milliarder kr. Denne nedgangen kan forklares med et fall i produksjonsvolumet.

Nedgangen i produksjonsvolumet i 2021 sammenlignet med 2020, henger sammen med produksjonssyklusene i oppdrettsnæringene. I forhold til utsetting av fisk og dermed også produksjon så har man en dynamikk, med høy utsetting av fisk hvert andre år i Trøndelag.  Det er et samarbeid knyttet til utsettingen av fisk i sørlige del av Trøndelag og nordlige del av Møre og Romsdal. I årene når det blir satt ut mye fisk i Trøndelag blir det satt ut lite fisk i Møre og Romsdal og i årene med lav utsetting i Trøndelag så blir det satt ut mye fisk i Møre og Romsdal. Produksjonen i 2022 kan dermed forventes å være høyere enn i 2021.

Lakseprisen