Hovedinnhold

Laks er Trøndelags viktigste eksportvare. To tredjedeler av trøndersk vareeksport målt etter eksportverdi er laks, og Trøndelag står for mellom 20-25 % av den norske produksjonen av oppdrettslaks.  (Se også  https://trondelagitall.no/statistikk/eksport) .

Trønderske oppdrettere produserte 205 610 tonn med matfisk til en verdi av 10,2 milliarder kr i 2019.  Siden 2010 har antall tonn slaktet matfisk fra Trøndelag økt med 14 696 tonn, en økning på 6,4 %. Det har vært god utvikling på lakseprisen noe som har resultert i at verdien på fiske som ble produsert i Trøndelag har økt med 81,3 % eller 4,6 milliarder kr i samme periode.

Sammenlignet med 2018, som var et veldig bra år, så falt produksjonsverdien av oppdrettsfisk fra Trøndelag med 5,9 milliarder eller 37 %. Hele denne nedgangen kan forklares med av nedgang i produksjonsvolumet.

Reduksjonen i produksjonsvolumet i 2019 sammenlignet med 2018, henger sammen produksjonssyklusene i oppdrettsnæringene. Det var en høy utslakting i 2018, sammen med en lavere utsetting av fisk i sjøen, noe som har påvirker produksjonsvolumet i 2019. I 2019 var utsettingen av fisk høy i Trøndelag og man gikk ut av året med veldig mye fisk i sjøen. Det vil si at man kan forvente høye slaktevolum i 2020.

I forhold til utsetting av fisk og dermed også produksjon så har man en dynamikk, med høy utsetting av fisk hvert andre år i Trøndelag. Dette henger sammen med at man har samarbeid knyttet til utsettingen av fisk i sørlige del av Trøndelag og nordlige del av Møre og Romsdal. I årene når det blir satt ut mye fisk i Trøndelag blir det satt ut lite fisk i Møre og Romsdal og i årene med lav utsetting i Trøndelag så blir det satt ut mye fisk i Møre og Romsdal.

Lakseprisen