Hovedinnhold
Illustrasjon til oversikt over nedlastingsvariabler

Oversikt over nedlastbare data - Miljø

Tabellen under viser hvilke tema og variabler du kan laste ned data på for kommuner enten fra HUNT, fra FHI's statistikkbank Kommunehelsa, samt de som er tatt med i FHI's Folkehelseprofil for 2021.

Miljø:

 

 

 

Nedlastbare HUNT-data

 

 

Deltema

Variabel

Trøndelag (HUNT4)

FHI-Kommunehelsa 2021 (datakilde)

(http://khs.fhi.no/webview/)

FHI-Folkehelseprofil_kommuner 2021

(datakilde)

https://www.fhi.no/hn/ folkehelse/folkehelseprofil/

Fysisk og kjemisk miljø

FHI-Meteorologisk institutt: Luftkvalitet (fint svevestøv).

 

 

X

(Meteorologisk institutt)

X

(Meteorologisk institutt)

Biologisk miljø

FHI-Vannverksregisteret: Drikkevannsforsyning og andel tilknyttet vannverk.

 

X

(Vannverksregisteret)

X

(Vannverksregisteret)

Sosialt miljø

FHI-Ungdata: Fornøyd med lokalmiljøet

HUNT4: Trives i nærmiljøet

FHI-Ungdata: Trygg i nærmiljøet

HUNT4: Trygghet i nærmiljøet

FHI-Ungdata: Plaget av ensomhet

FHI-Ungdata: Fortrolig venn

FHI-Ungdata: Treffsteder

FHI-Ungdata: Med i fritidsorganisasjon

FHI-Ungdata: Fornøyd med kollektivtilbudet

HUNT4: Førnøyd med tilgjengelighet kultur- og idrettstilbud, parker og grøntareal, natur- og friluftsområder, offentlig transport, butikker, spisesteder og andre servicetilbud, samt gang- og sykkelveger.

HUNT4: Plaget av støy fra henholdsvis veitrafikk eller andre kilder.

 

HUNT4: Andel som enten har besøkt tre eller flere av definerte arenaer de siste seks månedene, eller som har drevet med tre eller flere av definerte aktiviteter de siste seks månedene.

HUNT4: Andelen som har gått på/i, deltatt på eller drevet med følgende tilbud og/eller aktiviteter minst en gang de siste seks månedene: Museum og/el. kunstutstilling; konsert, teater og/el. kino; musikk, sang og/el. teater; dans; kirke, bedehus, moske, synagoge e.l.; menighetsarbeid; politisk aktivitet/samfunnsdebatt; foreningsvirksomhet; idrettsarrangement; friluftsliv og/eller trening, idrett.

 

HUNT4: Andel som oppgir at de bor alene.

HUNT4: Andel som oppgir at de føler seg ensomme.

HUNT4: Andel som oppgir manglende støtte fra voksen i oppveksten.

HUNT4: Andel som oppgir vanskelig barndom.

HUNT4: Andel som oppgir at de har vært utsatt for psykisk vold.

HUNT4: Andel som oppgir at de har vært utsatt for fysisk vold.

 

FHI: Antall skjenkesteder og skjenketidsslutt.

SSB: Vold og mishandling (anmeldte tilfeller).

 

Valgdirektoratet: Valgdeltakelse

NEDLASTBARE DATA UNDER DELKAPITTEL SOSIALT MILJØ

Last fil

X

(Ungdata, FHI, SSB og Valgdirektoratet)

X

(Ungdata)