Hovedinnhold
dfgdfg

Om Trøndelag i tall

Trøndelag i tall er en statistisk beskrivelse av Trøndelag og har som målsetting å være et godt kunnskapsgrunnlag til bruk for alle.

Kunnskapen som gjenspeiles i denne portalen kan bidra til å stille de riktige spørsmålene i videre analyser, og kan benyttes i overordnet og langsiktig planlegging.

 

Portalen er inndelt tematisk hvor det gis en oversikt over Trøndelags styrker og utfordringer innenfor sentrale områder. Ved bruk av tabeller, kart og figurer gis det overblikk over utviklingstrekk og status for kommunen, regioner og Trøndelag som helhet.  Det gis her mulighet til å sammenligne med andre regioner og over tid.  Det er viktig å understreke at Trøndelag i tall er en statisk beskrivelse av Trøndelag og forholder seg til det som kan telles og måles. Det vil følgelig være viktige tema som ikke er omtalt.