Hovedinnhold
Illustrasjon til oversikt over nedlastingsvariabler

Oversikt over nedlastbare data - Skader og ulykker

Tabellen under viser hvilke tema og variabler du kan laste ned data på for kommuner enten fra HUNT, fra FHI's statistikkbank Kommunehelsa, samt de som er tatt med i FHI's Folkehelseprofil for 2021.

Skader og ulykker:

Deltema

Variabel

FHI-Kommunehelsa (datakilde) 2021

(http://khs.fhi.no/webview/)

FHI-Folkehelseprofil_kommuner 2021

(datakilde)

https://www.fhi.no/hn/ folkehelse/folkehelseprofil/

Skader og ulykker

 

FHI-Norsk pasientregister: Antall pasienter innlagt på somatiske sykehus per år for hodeskader, hoftebrudd og forgiftninger.

FHI-Folkehelseprofil: Andel 17-åringer som oppgir at de kan svømme 200 meter (nettbaserte sesjon 1).

 

X

(Norsk pasientregister)

X

(Vernepliktsverket)

 

Øvrige relevante nettsteder:

                Skadeforebyggende forum (herunder Fallbarometeret)

                Ulykkesstatistikk og status for trafikksikkerhetsarbeidet i Trøndelag per 01.01.2021

                Trygg trafikk

                Norsk brannvernforening