Hovedinnhold

Image
Topp 10 vassdrag i Norge etter fangst (kg) i 2020

Av de 116 638 kiloene med laks og sjøaure som ble fanget i trønderske vassdrag i 2020 så kom 86 % fra 4 vassdrag.  De fire største lakseelvene i Trøndelag er alle blant de 10 største lakseelvene nasjonalt. Gaula, Namsen og Orkla er de tre største lakseelvene i Norge i 2020 målt etter antall kilo fisk fanget, mens Stjørdalsvassdraget er på en 8. plass.

Den største fangsten blant de trønderske vassdragene i 2020 var i Gaulavassdraget hvor det ble fanget 29 952 kilo. I tillegg til å ha den største fangsten i Trøndelag så hadde Gaula også den største fangsten i Norge.Namsenvassdraget hadde den nest største fangsten blant de trønderske vassdragene i 2020 med en total fangst på 28 527kilo laks og sjøaure. Namsenvassdraget hadde dermed også den neste største fangsten blant de norske vassdragene.Orkla var den tredje største fiskeelven i Trøndelag og Norge i 2020 med en total fangst på 28 527 kilo. Den siste av de fire store fiskeelvene i Trøndelag er Stjørdalsvassdraget, hvor det ble fanget 12 873 kilo i 2020. Målt etter antall fisk som ble tatt så var det Namsen, Altavassdraget og Orkla som hadde den største fangsten iblant norske lakseelver i 2020.

Gaula og Orkla er de største vassdraga når det gjelder "fang og slipp", ikke bare i Trøndelag, men også nasjonalt. I 2020 ble det fiska 6 688 laks og sjøaure i Gaula vassdraget med en samlet vekt på 29 95 kilo. To tredeler av fisken som ble fanget i Gaula ble satt ut igjen. Fra 2019 til 2020 så var det en økning på 76 i antall fisk som ble satt ut igjen. I Orkla ble det tatt 6 819 laks og sjøaure i 2020 med en samlet vekt på 28 527 kilo. Av disse ble 64 prosent satt ut igjen. Totalt i Trøndelag så ble 36 % av fiskene og 38 % av fangsten etter vekt satt ut igjen. Snittet for landet er at 24 % fiskene og 27 % av fangsten etter vekt ble satt ut igjen.