Hovedinnhold

Laks er Trøndelags viktigste eksportvare. To tredjedeler av trøndersk vareeksport målt etter eksportverdi er laks, og Trøndelag står for ca. 20% av den norske produksjonen av oppdrettslaks.  (Se også  https://trondelagitall.no/statistikk/eksport) .
 

Trønderske oppdrettere produserte 311 600 tonn med matfisk til en verdi av 19,3 milliarder kr i 2022.  Siden 2010 har antall tonn slaktet matfisk fra Trøndelag økt med 123 900 tonn, en økning på 66 %. Det har vært god utvikling på lakseprisen noe som har resultert i at verdien på fisken som ble produsert i Trøndelag har økt med 249 % eller 13,7 milliarder kr i samme periode.

 

Sammenlignet med 2021, så økte produksjonsverdien av oppdrettsfisk fra Trøndelag med 7,3 milliarder kr eller 60 %. Denne økningen kan forklares med en kombinasjon av økning i produksjonsvolumet på 24 % og høyere priser. Svak krone i forhold til Euro bidro til en høy eksportprisen på laks målt i kroner i 2022.

 

Oppgangen i produksjonsvolumet i 2022 sammenlignet med 2021, henger sammen med produksjonssyklusene i oppdrettsnæringene. I forhold til utsetting av fisk og dermed også produksjon så har man en dynamikk, med høy utsetting av fisk hvert andre år i Trøndelag.  Det er et samarbeid knyttet til utsettingen av fisk i sørlige del av Trøndelag og nordlige del av Møre og Romsdal. I årene når det blir satt ut mye fisk i Trøndelag blir det satt ut lite fisk i Møre og Romsdal og i årene med lav utsetting i Trøndelag så blir det satt ut mye fisk i Møre og Romsdal. Produksjonen i 2023 kan dermed forventes å være lavere enn i 2022.

 

Lakseprisen