Hovedinnhold

Statistikken måler verdiutviklingen på alle brukte boliger, basert på løpende prisopplysninger over brukte boliger som omsettes i fritt salg. Tallene sesongjusteres etter et stabilt mønster der boligprisene som regel øker fra 1. til 2. kvartal, mens de ofte synker fra 3. til 4. kvartal.

Pris er kjøpesummen oppgitt i kjøpekontrakten. For borettslagsboliger er både innskudd og andel av fellesgjeld inkludert i prisen.
 

Boligtypene fordeler seg på tre kategorier:

  • Enebolig (ren enebolig, generasjonsbolig, enebolig med hybel-/sokkelleilighet)
  • Småhus (tomannsboliger, rekkehus og andre småhus)
  • Blokkleilighet (leiligheter i boligblokk med to etasjer eller flere)