Hovedinnhold

Bolimasse i Trøndelag

47,1% av boligene i Trøndelag er eneboliger. I 2024 er det 248 190  bebodde og ubebodde boliger i Trøndelag. 116 963  eller 47,1 % av boligene i Trøndelag er eneboliger. Den nest mest vanlige boligtypen i Trøndelag er boligblokken, og ved inngangen av 2023 var det 62 078 boliger i blokk i Trøndelag. 25,0 % av boligmassen i Trøndelag er dermed boligblokker.

 

Det er store forskjeller mellom by og land i sammensetningen av boligmassen. Enebolig utgjør over 75 % av boligene i 17 av 38 kommuner i Trøndelag, mens i Trondheim er 43,9 % av boligene i blokk og kun 22,9 % er enebolig. Siden 2015 har det vært en nettovekst i antall boliger i Trøndelag på 12,4 % eller 27 349  boliger.

 

Nesten halvparten av nettoveksten i boliger i Trøndelag har kommet i form av boligblokker. Siden 2015 har det blitt 15 958 flere boliger i blokkboliger i Trøndelag, det er en vekst på 34,6 %.