Hovedinnhold

Bolimasse i Trøndelag

47,4% av boligene i Trøndelag er eneboliger. I 2023 er det 245 815 bebodde og ubebodde boliger i Trøndelag. 116 633 eller 47,4 % av boligene i Trøndelag er eneboliger. Den nest mest vanlige boligtypen i Trøndelag er boligblokken, og ved inngangen av 2023 var det 60427 boliger i blokk i Trøndelag. 24,6 % av boligmassen i Trøndelag er dermed boligblokker.

 

Det er store forskjeller mellom by og land i sammensetningen av boligmassen. Enebolig utgjør over 75 % av boligene i 18 av 38 kommuner i Trøndelag, mens i Trondheim er 43,4 % av boligene i blokk og kun 22,1 % er enebolig. Siden 2015 har det vært en nettovekst i antall boliger i Trøndelag på 11,3 % eller 24 974  boliger.

 

Nesten halvparten av nettoveksten i boliger i Trøndelag har kommet i form av boligblokker. Siden 2015 har det blitt 14 307 flere boliger i blokkboliger i Trøndelag. Dette er en vekst på 31 %. Prosentvis har Bygning for bofellesskap hatt nest størst nettovekst med 18,2 %, som betyr 1 652 boliger. Denne kategorien inkluderer både studentboliger og bo- og servicesenter.