Hovedinnhold

Bolimasse i Trøndelag

48,4% av boligene i Trøndelag er eneboliger. I 2022 er det 243 358 bebodde og ubebodde boliger i Trøndelag. 116 821 eller 48,0 % av boligene i Trøndelag er eneboliger. Den nest mest vanlige boligtypen i Trøndelag er boligblokken, og i 2021 så var det 58 554 boliger i blokk i Trøndelag. 24,1 % av boligmassen i Trøndelag er dermed boligblokker.

 

Det er store forskjeller mellom by og land i sammensetningen av boligmassen. Enebolig utgjør over 75 % av boligene i over halvparten av kommunene i Trøndelag, mens i Trondheim er 42,7 % av boligene i blokk og kun 22,8 % er enebolig. Siden 2010 har det vært en nettovekst i antall boliger i Trøndelag på 16,7 % eller 34 784  boliger.

 

Nesten halvparten av nettoveksten i boliger i Trøndelag har kommet i form av boligblokker. Siden 2010 har det blitt 16 952 flere boliger i blokkboliger i Trøndelag. Dette er en vekst på 40,7 %. Prosentvis har Bygning for bofellesskap hatt størst nettovekst med 42,0 %, som betyr 3 084 boliger. Denne kategorien inkluderer både studentboliger og bo- og servicesenter.