Hovedinnhold

Bolimasse i Trøndelag

48,4% av boligene i Trøndelag er eneboliger. I 2021 er det 240 572 bebodde og ubebodde boliger i Trøndelag. 116 374 eller 48,4 % av boligene i Trøndelag er eneboliger. Den nest mest vanlige boligtypen i Trøndelag er boligblokken, og i 2021 så var det 56 913 boliger i blokk i Trøndelag. 23,7 % av boligmassen i Trøndelag er dermed boligblokker.

 

Det er store forskjeller mellom by og land i sammensetningen av boligmassen. Eneboligen utgjør over 75 % av boligene i over halvparten av kommunene i Trøndelag, mens i Trondheim er 42,3 % av boligene i blokk og kun 23,1 % er enebolig. Siden 2010 har det vært en nettovekst i antall boliger i Trøndelag på 15,3 % eller 31 998  boliger.

 

Nesten halvparten av nettoveksten i boliger i Trøndelag har kommet i form av boligblokker. Siden 2010 har det blitt 15 311 flere blokkboliger i Trøndelag. Dette er en vekst på 36,8 %. Prosentvis har Bygning for bofellesskap hatt størst nettovekst med 40,9 %, som betyr 3 007 boliger. Denne kategorien inkluderer både studentboliger og bo- og servicesenter.