Hovedinnhold

Boligbygging i Trøndelag

I 2023 ble det fullført 2919 boliger i Trøndelag, som er en liten nedgang fra 2 982 i 2022. Det er også betydelig færre enn man så i toppårene 2016-2018, med hhv.  3 898, 3 881 og 3 498 fullførte boliger. I et lengre tidsperspektiv er boligbyggingen i Trøndelag likevel relativt høy, og betydelig høyere enn i årene etter finanskrisen. I årene 2009 og 2010 var antallet fullførte boliger i Trøndelag henholdsvis 1 179 og 1 028.

 

I Trondheim ble det bygget 1 624 boliger i 2023, og det utgjør 56 % av alle fullførte i fylket. Kommunene med flest fullførte etter Trondheim er Melhus (173), Malvik (142), Stjørdal (141), Verdal (101) og Orkland (80)).

 

Selv om enebolig er den mest vanlige typen bolig i Trøndelag så er det boligblokker som dominerer når man ser på nybygg. 65 % av boligene bygd i Trøndelag i 2023 var i boligblokk, mens kun 16 % var enebolig. I tillegg sto rekkehus og kjedehus for 11 % av boligene bygd i 2023.