Hovedinnhold

Boligbygging i Trøndelag

I 2020 ble det fullført 3 136 boliger i Trøndelag, som flere enn i 2019 med 2 846. Likevel er det betydelig færre enn i 2018 med 3 498 fullførte og 2017 med 3 881. I et lengre tidsperspektiv er boligbyggingen i Trøndelag likevel relativt høy, og betydelig høyere enn i årene etter finanskrisen. I årene 2009 og 2010 var antallet fullførte boliger i Trøndelag henholdsvis 1 179 og 1 028.

 

I Trondheim ble det bygget 1759 boliger i 2020, og det utgjør 56 % av alle fullførte i fylket. Kommunene med flest fullførte etter Trondheim er Levanger (244), Melhus (130), Verdal (111), Stjørdal (111), Malvik (94) og Nærøysund (90).

 

Selv om enebolig er den mest vanlige typen bolig i Trøndelag så er det boligblokker som dominerer når man ser på nybygg. 48 % av boligene bygd i Trøndelag i 2020 var i boligblokk, mens kun 19 % var enebolig. I tillegg sto rekkehus og kjedehus for 14 % av boligene bygd i 2020. I 2020 var det mange fullførte boliger i bofellesskap, hele 536.