Hovedinnhold

Boligbygging i Trøndelag

I 2022 ble det fullført 2982 boliger i Trøndelag, som er en økning fra 2 761 i 2020, men betydelig mindre enn i 2020 da 3 136 boliger ble fullført. Det er også betydelig færre enn man så i toppårene 2016-2018, med hhv.  3 898, 3 881 og 3 498 fullførte boliger. I et lengre tidsperspektiv er boligbyggingen i Trøndelag likevel relativt høy, og betydelig høyere enn i årene etter finanskrisen. I årene 2009 og 2010 var antallet fullførte boliger i Trøndelag henholdsvis 1 179 og 1 028.


I Trondheim ble det bygget 1 835 boliger i 2022, og det utgjør 62 % av alle fullførte i fylket. Kommunene med flest fullførte etter Trondheim er Stjørdal (160), Melhus (106), Levanger (85), Frøya (81), Verdal (81), Orkland (78) og Inderøy (76).


Selv om enebolig er den mest vanlige typen bolig i Trøndelag så er det boligblokker som dominerer når man ser på nybygg. 50 % av boligene bygd i Trøndelag i 2022 var i boligblokk, mens kun 17 % var enebolig. I tillegg sto rekkehus og kjedehus for 11 % av boligene bygd i 2021.