Hovedinnhold

Boligbygging i Trøndelag

I 2021 ble det fullført 2761 boliger i Trøndelag, som er en nedgang fra 3 136  i 2020. Det er også betydelig færre enn man så i toppårene 2017-2018. I 2018 ble det fullførte 3 498 boliger og i 2017 ble det fullført 3 881. I et lengre tidsperspektiv er boligbyggingen i Trøndelag likevel relativt høy, og betydelig høyere enn i årene etter finanskrisen. I årene 2009 og 2010 var antallet fullførte boliger i Trøndelag henholdsvis 1 179 og 1 028.


I Trondheim ble det bygget 1 524 boliger i 2021, og det utgjør 55 % av alle fullførte i fylket. Kommunene med flest fullførte etter Trondheim er Levanger (138), Orkland (121), Verdal (116), Stjørdal (92), Ørland 891, og Malvik (87)


Selv om enebolig er den mest vanlige typen bolig i Trøndelag så er det boligblokker som dominerer når man ser på nybygg. 56% av boligene bygd i Trøndelag i 2021 var i boligblokk, mens kun 20% var enebolig. I tillegg sto rekkehus og kjedehus for 14 % av boligene bygd i 2021.