Hovedinnhold

Oversikten over frivillige organisasjoner viser dagens status på registeret frivillige organisasjoner i Trøndelag. Oversikten oppdateres kontinuerlig i forhold til hvilke organisasjoner som er registret i Frivillighetsregisteret til Brønnøysund.

Frivillighetsregisteret er ett offentlige register som administreres fra Brønnøysund, og har som formål å bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Registeret skal sikre systematisk informasjon som kan styrke legitimiteten til og kunnskapen om den frivillige aktiviteten. Alle organisasjoner som fyller vilkårene har rett til å la seg registrere, men det er ingen som har registreringsplikt i Frivillighetsregisteret.

Registrering i Frivillighetsregisteret er et vilkår for deltakelse i Grasrotandelen.

https://www.brreg.no/om-oss/oppgavene-vare/alle-registrene-vare/om-frivillighetsregisteret/