Hovedinnhold

I perioden fra 15. mars og frem til 15. juni er KOSTRA tallene på kommunale kulturutgifter foreløpige og gjenstand for revidering.