Hovedinnhold

I perioden fra 15. mars og frem til 15. juni er KOSTRA tallene på Musikk- og kulturskoler foreløpige og gjenstand for revidering.