Hovedinnhold

Definisjonen kulturell og kreativ næring

Definisjonen på kulturell- og kreativnæringer er hentet fra det Europeiske statistiske systemnettverket for kultur, ESSnett-Kultur (ESSnet-Culture, 2014). Kulturnæring er identifisert utifra næringer kategorisert som kulturnæring etter SN2007-standard. Kulturell og kreativ næring er inndelt etter følgende områder:

Litteratur

 • 18.14 Bokbinding og tenester i tilknyting til bokbinding
 • 47.61 Butikkhandel med bøker. Omfattar alle typar bøker
 • 58.11 Utgjeving av bøker
 • 90.034 Sjølvstendig kunstnarleg verksemd innanfor litteratur

Trykte og digitale medium

 • 18.11 Trykking av aviser
 • 47.62 Butikkhandel med aviser og papirvarer
 • 58.13 Utgjeving av aviser
 • 58.14 Utgjevingav blad og tidsskrift
 • 60.10 Radiokringkasting
 • 60.20 Fjernsynskringkasting
 • 63.91 Nyheitsbyrå
 • 63.99 Andre informasjonstenester ikkje nemnt annan stad

Dataspel

 • 58.21 Utgjeving av programvare for dataspel

Musikk

 • 32.20 Produksjon av musikkinstrument
 • 59.20 Produksjon og utgjeving av musikk-og lydopptak
 • 90.011 Utøvande kunstnarar og underhaldningsverksemd innanfor musikk
 • 90.032 Sjølvstendig kunstnarleg verksemd innanfor musikk

Film

 • 18.20 Reproduksjon av opptak som er speleinn
 • 47.63 Butikkhandel med innspelingar av musikk og video
 • 59.11 Produksjon av film-, video-og fjernsynsprogram
 • 59.12 Etterarbeid i tilknyting til produksjon av film-, video-og fjernsynsprogram
 • 59.13 Distribusjon av film-, video-og fjernsynsprogram
 • 59.14 Filmframsyning
 • 77.22 Utleige av videofilm, DVD og liknande

Arkitektur

 • 71.111 Plan-og reguleringsarbeid
 • 71.112 Arkitekttenester i samband med byggverk
 • 71.113 Landskapsarkitekttenester

Design

 • 74.101 Industridesign, produktdesign og anna teknisk designverksemd
 • 74.102 Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign
 • 74.103 Interiørarkitekt-, interiørdesign-og interiørkonsulentverksemd
 • 74.200 Fotografverksemd

Scenekunst

 • 90.012 Utøvande kunstnarar og underhaldningsverksemd innanfor scenekunst
 • 90.033 Sjølvstendig kunstnarleg verksemd innanfor scenekunst

Visuell kunst

 • 90.031 Sjølvstendig kunstnarleg verksemd innanfor visuell kunst

Drift av bibliotek, arkiv, museum og anna kulturverksemd

 • 91.011 Drift av folkebibliotek
 • 91.012 Drift av fag-og forskingsbibliotek91.013 Drift av arkiv
 • 91.021 Drift av kunst-og kunstindustrimuseum
 • 91.022 Drift av kulturhistoriske museum
 • 91.023 Drift av naturhistoriske museum
 • 91.029 Drift av museum ikkje nemntannan stad
 • 91.030 Drift av historiske stader og bygningar og liknande som er sjåverdig

Annan kunstnarleg verksemd og underhaldningsverksemd

 • 90.019 Utøvande kunstnarar og underhaldningsverksemd ikkje nemntannan stad
 • 90.020 Tenester i tilknyting til underhaldningsverksemd
 • 90.039 Sjølvstendig kunstnarleg verksemd ikkje nemntannan stad
 • 90.040 Drift av lokale i tilknyting til kunstnarleg verksemd

Reklame og event

 • 73.11 Reklamebyrå

Undervisning

 • 85.521 Kommunal kulturskuleundervisning
 • 85.522 Undervisning i kunstfag
 • 85.529 Anna undervisninginnanfor kultur

Andre områder

 • 18.12 Trykking elle
 • 18.13 Ferdiggjering før trykking og publisering
 • 74.300 Omsetjings-og tolkeverksemd