Hovedinnhold

Trøndelag i tall Webinar (19.3.2024) : Sysselsettings- og næringsstatistikk

Trøndelag i tall Webinar (12.3.2024) : Befolkningsutvikling i Trøndelag i 2023

Trøndelag i tall Webinar (24.8.2022) : Befolkningsframskrivinger 2022-2050.

Her er link til opptak av webinaret: https://vimeo.com/744473375/1226777b9d