Hovedinnhold

Avsluttet statistikk

Publiseringen av kvartals statistikken på antall ansatte er avsluttet.

Siste oppdatert med tall per 3. kvartal 2022.

For oppdaterte kvartalstall på arbeidsmarkedet i Trøndelag se: https://trondelagitall.no/statistikk/jobber-og-lonnstakere

Ansatte er her det samme som jobber, men omfatter kun ordinære og maritime arbeidsforhold (jobber) og ikke frilansere, oppdragstakere og personer som mottar honorar. Ansatte telles etter arbeidssted.

 

Selvstendig næringsdrivende er ikke inkludert. Dette i motsetning til f.eks. den registerbaserte sysselsettingsstatistikken som omfatter hovedarbeidsforholdet for sysselsatte (inkluderer selvstendig næringsdrivende) 15-74 år som er bosatt i Norge. Spesielt blir jordbruket hvor det er en høy andel selvstendig næringsdrivende undermålt i denne statistikken"

Ansatte i forsvaret er ikke inkludert i denne statistikken.

 

Tallene oppdateres hvert kvartal.