Hovedinnhold

Ansatte er her det samme som jobber, men omfatter kun ordinære og maritime arbeidsforhold (jobber) og ikke frilansere, oppdragstakere og personer som mottar honorar. Ansatte telles etter arbeidssted.

 

Selvstendig næringsdrivende er ikke inkludert. Dette i motsetning til f.eks. den registerbaserte sysselsettingsstatistikken som omfatter hovedarbeidsforholdet for sysselsatte (inkluderer selvstendig næringsdrivende) 15-74 år som er bosatt i Norge. Spesielt blir jordbruket hvor det er en høy andel selvstendig næringsdrivende undermålt i denne statistikken"

Ansatte i forsvaret er ikke inkludert i denne statistikken.

 

Tallene oppdateres hvert kvartal.