Hovedinnhold

Sysselsatte etter utdanningsnivå

 

På denne siden ser vi på utdanningsnivå og utdanningsfagfelt hos sysselsatte i Trøndelag. Hos SSB er sysselsatte både etter arbeidssted og bosted tilgjengelig, men vi har valgt å kun vise sysselsatte etter arbeidssted. For sysselsatte etter næring se. https://trondelagitall.no/statistikk/sysselsatte-etter-naering

Sysselsatte etter utdanningsnivå

Image
Andel av sysselsatte med høyere utdanning per 4. kvartal 2023

Image
Endring sysselsatte med høyere utdanning i perioden 4. kvartal 2015- 4. kvartal 2023