Hovedinnhold

Sysselsatte etter utdanningsnivå

 

På denne siden ser vi på utdanningsnivå og utdanningsfagfelt hos sysselsatte i Trøndelag. Hos SSB er sysselsatte både etter arbeidssted og bosted tilgjengelig, men vi har valgt å kun vise sysselsatte etter arbeidssted.

Sysselsatte etter utdanningsnivå

Image
Andel av sysselsatte med høyere utdanning per 4.kvartal 2022

Image
Endring av sysselsatte med høyere utdanning i perioden 4.kvartal 2015-4.kvartal 2022