Hovedinnhold

Sysselsatte etter utdanningsnivå

 

På denne siden ser vi på utdanningsnivå og utdanningsfagfelt hos sysselsatte i Trøndelag. Hos SSB er sysselsatte både etter arbeidssted og bosted tilgjengelig, men vi har valgt å kun vise sysselsatte etter arbeidssted.

Sysselsatte etter utdanningsnivå