Hovedinnhold

Pendlestrømmer i Trøndelag per 4. kvartal 2023

Pendlestrømmer i Trøndelag

En pendler er en person som jobber i enn annen kommune enn bostedskommunen. De største pendlerstrømmene i Trøndelag går fra Malvik, Melhus, Størdal, og Skaun inn til Trondheim. Til Stjørdal, Melhus og Malvik går det også mindre, men fremdeles betydelige pendlerstrømmer den andre veien.
 

I tillegg er det betydelig pendling mellom kommunene på Innherred. Det er også betydelig arbeidsmarkedsinteraksjon mellom en rekke enkeltkommuner som Orkland/Skaun, Hitra/Frøya, Namsos/Overhalla og Melhus/Midtre Gauldal.

 

 

Kilde: SSB tabell 03321

Image
Pendlestrømmer i Trøndelag på mer enn 50 personer i 4. kvartal 2023
Pendlestrømmer i Trøndelag på mer enn 50 personer i 4. kvartal 2023

Pendlestrømmer i Trøndelag per 4. kvartal 2019 - Historiske tall før kommunesammenslåinger