Hovedinnhold

Lønnstakere etter yrke

Siden viser lønnstakere i Trøndelag fordelt på detaljerte yrker. Antall i hvert yrke, aldersfordeling og utvikling i perioden 2015-202. Yrkeskategorisering er vist på 3 nivåer. Det mest detaljerte nivået er standard for yrkesklassifisering på laveste nivå (Styrk-08, 4 siffer). Det er aggregert fra dette til de yrkesgrupper som benyttes av Nav, hovedgruppe (15 grupper) og yrke (68 grupper).

 

Vi har en egen side med lønnstakere etter yrke fordelt på regioner i Trøndelag.

Image
Lønnstakere med arbeidsted Trøndelag per 4. kvartal 2022. Gjennomsnittsalder og andel over 60 år - yrker med mer enn 500 lønnstakere
Lønnstakere med arbeidsted Trøndelag per 4. kvartal 2022.  Gjennomsnittsalder og andel over 60 år - yrker med mer enn 500 lønnstakere