Hovedinnhold

Den avvirkede skogen er første ledd i en lengre verdikjede, der mesteparten av verdiskapingen er knyttet til treforedling, papp- og papirproduksjon.

Avvirkningen i Trøndelag var på 823 096 m³ i 2020. Av dette var 89 % gran. 9,5 % var furu og 1,5 % var lauvtre. Avvirkningen i Trøndelag har vært på over 800 000 m³ siden 2013. Den høyeste i avvirkningen i perioden 2000 til 2020 var i 2014 med 1 009 838 m³. I årene 2014 til 2020 har det vært en nedadgående trend i avvirkningen i Trøndelag, med unntak av en liten oppsving i 2018.

 

Bakgrunnen for dette er blant annet en betydelig prisøkning. Prisen på granskurtømmer har gått fra 434 kr per m³ i 2016, til 475 kr per m³ i 2017, og 513 kr per m³ i 2018. For granmassevirke har prisen gått fra 206 kr per m³ i 2016, til 216 kr per m³ i 2017, og 291 kr per m³ i 2018. Bruttoverdien av den avvirkede skogen i Trøndelag i 2018 var 327 millioner kr. Dette var en økning på 46,5 millioner kr (16,6 %) fra foregående år, drevet av økning i både volum og pris. I 2014, som var et toppår for volum av avvirket skog, var bruttoverdien i Trøndelag på 302,7 millioner kr.

Tømmerpris