Hovedinnhold

Eksportstatistikken på fylkesnivå fra SSB dekker kun vareeksporten, vi har dermed ikke tall på størrelsen av eksporten fra tjenesteytende næringer i Trøndelag. Det er imidlertid grunn til å anta at fra spesielt teknologibedriftene og forskningsmiljøene i Trondheim eksporteres en betydelig mengde tjenester