Hovedinnhold
Kommunal økonomi

Kommunal økonomi

Kommuneloven stiller grunnleggende krav til at alle kommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Kommuner skal utarbeide samordnede og realistiske planer for egen virksomhet og økonomi og for lokalsamfunnets eller regionens utvikling.

Kommuner skal forvalte finansielle midler og gjeld som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko, blant annet slik at betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall. Det foreligger et selvstendige ansvar i planleggingen og styringen av økonomien, herunder vedta styringsdokumenter (økonomiplan og årsbudsjett), finansielle måltall, økonomireglement, og finansreglement. Det gis ikke myndighet til å delegere til andre folkevalgte organer eller andre aktører.

 

Under dette tema finner vi statistikk om:

 

Kommunenes inntekter

 

Kommunenes utgifter

 

Kommunenes gjeld og egenkapital

 

Kommunenes resultat og likviditet