Hovedinnhold

Kommunenes utgifter

I kommunenes inntektssystem er det gjort beregninger på variasjoner i kommunenes utgiftsbehov for å gi velferdstjenester til sine innbyggere. Det beregnes en indeksverdi for hver enkelt kommune utfra hvor dyr kommunen er å drive i forhold til landsgjennomsnittet (indeks=1). Kommunene med indeks over 1 er dyrere å drive en landsgjennomsnittet og kommunene med indeks under 1 er rimeligere å drive. I beregningene legges det til grunn variasjoner i kommunenes demografi, geografi og levekår. Summen for alle kriteriene vises i variabelen "Indeks for beregnet utgiftsbehov".