Hovedinnhold
Faktafredag
Aktivitet i Trøndelag i julen sammenlignet med september

Aktivitet og reiser i Julen

Tiden før jul sies ofte å være veldig travel. Julegaver skal handles, julematen må i hus, juleavslutning, nye finsko, julenek og masse ting som bør være klart. Men stemmer det at aktiviteten før jul er høyere enn ellers? Ved hjelp av sporing fra mobilsignaler kan vi se på aktiviteten til befolkningen i Trøndelag før jul sammenlignet med noen måneder tidligere. Vi bruker data fra 2019 slik at vi har tall som ikke er påviket av pandemien.

I løpet av fire uker før jul i 2019, (26.11 – 23.12), var aktiviteten i hele Trøndelag på cirka på det samme nivået  som i en basisperiode i september (3.9 – 30.9). 
Den samlede aktiviteten i Trøndelag var altså på samme nivå, men det var et skifte i hvor aktiviteten foregikk.

 

Image
Aktivitet i Trøndelag i julen sammenlignet med september
Kartene viser prosentvis endring i aktivitet i et rutenett for Trøndelag uten Trondheim (til venstre) og Trondheim (til høyre) i ukene før julen 2019 sammenliknet med september samme år.

 

Størrelsen på sirklene varierer med mengden aktivitet. Jo større sirkel dess større aktivitet før jul 2019. Fargen angir endring i aktivitet fra september til førjulstiden. Blå farge angir redusert aktivitet og rosa angir økt aktivitet.

Samlet aktivitet i Trøndelag var ikke endret, men hvor aktiviteten skjedde ble endret. Størst økning kom i områder med kjøpesentre. Som betyr, ja, vi handler mer før jul. Samlet økning i de deler av rutenettet som hadde mer aktivitet, var cirka 16 %. Den største økningen var i ruten Dronningensgate, som økte fra cirka 15 tusen personer per dag i september til 19 tusen per dag i ukene før jul. 

Image
Fem ruter i Trondheim med størst aktivitet før jul

Figuren viser de fem rutene i rutenettet i Trondheim med størst aktivitet før jul 2019.

 

Det er også endringer i aktivitet avhengig av dag i uken. Totalt i Trøndelag ser vi ikke store endringene, men for enkelte kommuner var det endringer i samlet aktivitet. 
Største økning i aktivitet i de fire ukene før jul i 2019 finner vi faktisk i Verdal og i Namsos. I Steinkjer og Stjørdal økte aktiviteten tydelig siste helg før jul. Panikkhandel? I andre store kommuner, slik som Malvik, Levanger, Skaun, Orkland og Trondheim, var den samlede aktiviteten nesten på samme nivå som i basisperioden i september. I små kommuner var tendensen lavere aktivitet i desember enn i basisperioden i september, som kan bety at innbyggere i små kommuner reiste til større kommuner for å handle.

Aktivitet i områder rundt store kjøpesentre

De største kjøpesentere i Trondheim ligger i Midtbyen, Tiller, Lade og Strindheim. Største økning i aktivitet i Trondheim var også i disse områdene. Men områdene var populære i forskjellige perioder. Midtbyen og Strindheim var mest populært 14. og 15. desember, mens for Tiller og Lade ser vi størst økning i aktivitetet de siste dagene før Jul.

Hvis vi ser fordeling etter klokka, så er aktiviteten størst 14 til 15 i helg og fra 12 til 14 i hverdager. Det skjer i nesten i alle delområder med kjøpesentra i Trøndelag. 

Image
Fordeling av aktivitet på klokketime for de tre områdene med mest aktivitet i Trondheim
Fordeling av aktivitet på klokketime for de tre områdene med mest aktivitet i Trondheim (Midtbyen, Tiller og Strindheim).

 

Reiser

Ettersom aktivitetene omfordeles før jul, blir det også endringer i reisemønster. De mest populære strekningene ble mer populære, og tallene viser at flesteparten velger sitt nærmeste kjøpesenter. I Trondheim er det tre hovedområder med kjøpesentre: Tiller, Midtbyen med Lademoen, og Lade med Strindheim.

Image
Reiser til delområde Tiller. 20 strekninger med flest reiser.
Kartet viser reiser til delområde Tiller. De 20 strekningene med flest reiser i ukene før jul i 2019.

 

Image
Kartet viser reiser til delområdene Midtbyen, Lademoen, Lade og Strindheim.
Kartet viser reiser til delområdene Midtbyen, Lademoen, Lade og Strindheim. De 50 strekningene med flest reiser i ukene før jul i 2019.

 

Kilder og metode

Denne statistikken er hentet fra Telia Crowd Insights service. Data er i samsvar med GDPR og sikrer full anonymisering.
Inndelingen på delområder tilsvarer geografiske delområder hos SSB, rutenett er knyttet til mobilstasjoner og har forskjellige størrelser avhengig av dekning. Minimumsarealet er et kvadrat med siden 500x500 m, neste er 1000x1000 m, 2000x2000 m og så videre. Tidsperioden ble valgt slik at det beskriver førjulsaktiviteten før pandemi og basisperioden er en vanlig måned, september 2019.


Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.

Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag 
Eldre faktafredags-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/