Hovedinnhold

På denne siden vises de årlige befolkningstallene målt per 1. januar hvert år.
For kvartalstall se: https://trondelagitall.no/statistikk/folketall-og-endringer-kvartal

For befolkningsframskrivinger se: https://trondelagitall.no/statistikk/befolkningsprognoser

For folketall i delomårder og grunnkretser se: https://trondelagitall.no/statistikk/befolkning-i-delomrader-og-grunnkretser

Befolkningsvekst 2020-2024

I perioden 2020-2024 har befolkningen i Trøndelag økt med 3,0 % eller 14 254 personer. Dette er litt under den nasjonale befolkningsveksten som har vært på 3,4 % i samme periode. Blant fylkene i Norge har Akershus hatt klart størst vekst med 6,8 %, men også Østfold, Vestfold, Agder, Rogaland, Buskerud og Oslo har hatt større vekst i perioden.

 

Blant kommunene i Trøndelag er det i perioden 2020-2024 er det Leka, Frøya, Oppdal og Hitra som har hatt høyest relativ vekst med henholdsvis 8,4 %, 5,9 %, 5,5 % og 5,4 %. Trondheim har hatt en vekst på 4,6 %.

 

Veksten i nabokommunene til Trondheim har fortsatt også i perioden 2020-2024. Melhus har økt befolkningen med 4,9 %. Malvik har hatt en vekst på 4,5 %, Orkland er opp 3,2 %, mens Stjørdal har litt svakere vekst med 2,4 %. Skaun hadde størst befolkningsvekst i Trøndelag i perioden 2005-2020, men denne veksten har stagnert og er på 1,9 % i perioden 2020-2024. Midtre Gauldal har hatt nedgang i befolkningen i perioden 2020-2024, men stor nedgang i fra 2021 til 2022 etter flytting av Norsk kylling er snudd til to år med moderat vekst.  

 

I Trøndelag har det historisk vært sterkere befolkningsutvikling i den såkalte aksen som følger Trondheimsfjorden og går fra Orkland i Sør til Steinkjer i nord, enn utenfor. I perioden 2020-2024 ser man tydelig at det er best befolkningsvekst rundt Trondheim og langt svakere befolkningsutvikling lenger nord i aksen. Steinkjer har som eneste kommune i aksen hatt nedgang i befolkningen med -1,9 % i perioden 2020-2024.

 

Målt i antall personer er det Trondheim som har hatt den klart største befolkningsveksten i Trøndelag. Befolkningen i Trondheim har vokst med 9 402 personer siden 2020. Den nest største veksten i antall personer finner vi i Melhus som i perioden 2020 til 2024 har økt folketallet med 827 personer.

 

Bosetning av flykninger fra Ukraina har ført til at flere av distriktskommunene i Trøndelag hatt sterkere en befolkningsutvikling de siste par årene enn det vi har sett de tidligere årene.
 

Image
Befolkningsvekst 2020-2024

I kartene er det gjort spesialberegninger av fordelingen av befolkningen i Snillfjord (som ble splittet i kommunereformen) over på nye kommuner. Tallene her vil dermed avvike noe fra det man finner i den interaktivt visningene. I de interaktive visningen er splittingen av Snillfjord i forbindelse med kommunesammenslåinger  løst på en litt enklere måte, ved at hele Snillfjord ble en del av Orkland frem til 2020. Dette fører til at man får et hopp i tidsserien for Hitra og Heim i 2020 og at Orkland får en tilsvarende nedgang.

 

Image
Befolkningsvekst 2015-2024
Image
Befolkningsendring 2010-2024

Image
Befolkningsvekst 2023-2024

 

Det siste året (1.januar 2023 – 1 januar 2024) har befolkningsveksten i Trøndelag vært på 0,9 % eller 4 486 personer. Gjennomsnittsveksten i Norge var på 1,1 %, og det er størst vekst i Akershus med 1,8 % og Rogaland med 1,4 %. Innlandet har hatt svakest utvikling siste år med en vekst på 0,7 %.

 

Det har vært sterkest relativ vekst siste år i Snåsa, Leka, Heim og Tydal. 18 kommuner har høyere relativ vekst enn gjennomsnittet i Trøndelag og Trondheim med en vekst på 0,9 %.

 

OBS!  Befolkningstallene for Snåsa og Heim påvikes av mottak av fylkninger. Flyktninger skal ikke registreres som bosatt mens de er i mottak, men først dukke opp i statistikken når de er bosatt. I 2023 har imidlertid en betydelig mengde Ukrainske flyktninger med kollektiv beskyttelse blitt plassert med bosted i mottakskommunen. Dette gir spesielt utslag i befolkningstallene tallene for Snåsa og Heim.  Andre kommuner slik som Malvik er også påvirket av dette, men der har effekten av økt innvandring i stor grad blitt utlignet av økt innenlandsutflytting. Slik at selv om mange ukrainske flykninger som har blitt førstegangsregistrert i kommunen i 2023, så har de i løpet av året blitt bosatt i andre kommuner. Det forventer vi at også vil skje for Heim og Snåsa, noe som kan gi en negativ effekt på befolkningstallene i løpet av 2024.

 

Befolkningen i Trondheim økte med 1 905 personer, Levangers folketall gikk opp med 230 og Heim økte med 220 personer.

 

Bare tre kommuner i Trøndelag har nedgang i befolkningen og det er Røyrvik, Osen og Namsskogan med henholdsvis -1,4 %, -0,7 % og -0,5 %, men dette utgjør ikke mer enn 6, 6 og 4 personer.