Hovedinnhold

Befolkningsvekst 2011-2021

 

De siste 10 årene har befolkningen i Trøndelag økt med 9,6 % eller 41 196 personer. Dette er helt på nivå med den nasjonale befolkningsveksten som også har vært på 9,6 %

 

Når man ser på perioden 2011 til 2021 er det Skaun og Frøya som har hatt den sterkeste befolkningsveksten blant kommunene i Trøndelag med henholdsvis 23,8% og 20,3 %. Siden åpningen av nye E39 fra Klett til Orkanger i 2005 har Skaun vært en av kommunen i Norge med størst prosentvis befolkningsvekst. For perioden 2011-2021 er det kun fem kommuner i landet som har hatt som har hatt en raskere befolkning vekst enn Skaun. Frøya er på 10. plass i forhold til prosentvis vekst i perioden 2011-2021. Her er det arbeidsinnvandringen i forbindelse med akvakulturnæringen som er mye av årsaken til befolkningsveksten.

 

I tillegg til Skaun har flere av de andre nabokommune til Trondheim også sterk befolkningsvekst. Befolkningen i Melhus har siden 2011 økt befolkningen med 1 921 personer eller 12,8 %, mens Malvik har hatt en befolkningsøkning på 1 657 personer eller 13,1 %.
I Trøndelag er mye av veksten sentrert i den såkalte aksen som følger Trondheimsfjorden og går fra Orkdal i Sør til Steinkjer i nord. De områdene som faller utenfor denne aksen, har grovt sett hatt en svakere befolkningsutvikling enn resten av fylket.Målt i antall personer er det Trondheim som har hatt den største befolkningsveksten i Trøndelag. Befolkningen i Trondheim har vokst med 28 215 personer siden 2011. Den nest største veksten i antall personer finner vi i Stjørdal som i perioden 2011 til 2021 har økt folketallet med 2 624 personer.

 

Image
Befolkningsvekst 2011-2021

I kartet over er det gjort spesial beregninger i forhold til fordelingen av befolkningen i Snillfjord (som ble splittet i kommunereformen) over på nye kommuner. Tallene her vil dermed avvike noe fra det man finner i den interaktivte visninge. I de interaktive viningen er splittingen av Snillfjord i forbindelse med kommunesammenslåinger  løst på en litt enklere måte, ved at Snillfjord ble en del av Orkland frem til 2020. Dette fører til at man får et hopp i tidsserien for Hitra og Heim i 2020 og at Orkland får en tilsvarende nedgang.

 

Image
Befolkningsendring i løpet av 1. halvår 2021

Image
Befolkningsendring i løpet av 3. kvartal 2021