Hovedinnhold

Befolkningsvekst 2015-2022

I perioden 2015-2022  har befolkningen i Trøndelag økt med 5,5% eller 24 745 personer. Dette er på nivå med den nasjonale befolkningsveksten som også har vært på 5,0 %. Blant fylkene i Norge er det kun Oslo og Viken som har hatt større vekst i perioden

 

Når man ser på perioden 2015 til 2022 er det Frøya,  Trondheim og Skaun som har hatt den sterkeste befolkningsveksten blant kommunene i Trøndelag med henholdsvis 13,6%, 10,2 % og 9,0 %. Frøya er det arbeidsinnvandringen i forbindelse med akvakulturnæringen som er mye av årsaken til befolkningsveksten.


Siden åpningen av nye E39 fra Klett til Orkanger i 2005 har Skaun vært en av kommunen i Norge med størst prosentvis befolkningsvekst.  I perioden 2015-2022 så økte befolkningen i Skaun med 9,0 %. I løpet av 2021 hadde imidlertid skaun en flatt befolkningsutvikling, noe som kan være ett tegn på at den sterke veksten man har sett over mange år holder på å avta.

I tillegg til Skaun har flere av de andre nabokommune til Trondheim også hatt sterk befolkningsvekst i perioden 2015-2022. Befolkningen i Melhus har økt befolkningen med 1 207 personer eller 7,6 %, mens Malvik har hatt en befolkningsøkning på 927 personer eller 6,9 %.

I Trøndelag er mye av veksten sentrert i den såkalte aksen som følger Trondheimsfjorden og går fra Orkland i Sør til Steinkjer i nord. De områdene som faller innenfor denne aksen, har stort sett hatt en sterkere befolkningsutvikling enn resten av fylket.Målt i antall personer er det Trondheim som har hatt den største befolkningsveksten i Trøndelag. Befolkningen i Trondheim har vokst med 19 541 personer siden 2015. Den nest største veksten i antall personer finner vi i Stjørdal som i perioden 2015 til 2022 har økt folketallet med 1 330 personer.

Image
Befolkningsendring 2015-2022

I kartet over er det gjort spesial beregninger i forhold til fordelingen av befolkningen i Snillfjord (som ble splittet i kommunereformen) over på nye kommuner. Tallene her vil dermed avvike noe fra det man finner i den interaktivte visninge. I de interaktive viningen er splittingen av Snillfjord i forbindelse med kommunesammenslåinger  løst på en litt enklere måte, ved at Snillfjord ble en del av Orkland frem til 2020. Dette fører til at man får et hopp i tidsserien for Hitra og Heim i 2020 og at Orkland får en tilsvarende nedgang.

 

Image
Befolkningsendring 2021-2022

Image
Befolkningsendring 2010-2022