Hovedinnhold

Samordna opptak UH og HYU

Statistikken under viser søknader til universitet og høyskole (UH) samt høyere yrkesfaglig utdanning (HYU). Tallene er hentet fra Samordna opptak hovedopptaket med normal søknadsfrist 15. april.

 

Siden dette er søkertall, er det viktig å vite at søkerne kan endre på rekkefølgen til studieønskene sine og fjerne studieønsker frem til 1. juli. Det vil også forekomme endringer i antall studieplasser. Tallene viser derfor hovedsakelig interessen for de ulike studiene ved søknadsfristen, og ikke hvilke studieplasser som kommer til å bli fylt.

 

Planlagte studieplasser er antall planlagte studieplasser ved lærestedene med opptak gjennom SO.


Søkere er antall personer som har søkt minst ett studiealternativ gjennom SO i det aktuelle opptaket. "Totalt" i tabellene viser totalt antall unike søkere. Det betyr at summen av alle søkere per utdanningsområde er større enn totalt antall personer, da en og samme søker kan ha valgt flere studiealternativer tilhørende ulike utdanningsområder.


Søkere førstevalg/førstevalgssøkere er antall søknader på førsteprioritet blant opptil ti (10) studiealternativer på søknaden. Søkere førstevalg er dermed søkere med et gitt studium som sitt førstevalg.


Lærested er navnet på lærestedet som er med i SO, som regel lærestedets akronym. For fullstendig oversikt over navnene se: https://www.samordnaopptak.no/info/kontakt/kontaktlaerestedene/index.html.


Studiested - geografisk sted eller nettstudium. Vi gjør oppmerksom på at geografisk data fra tidligere år bruker ny fylkesstruktur.


Studiekode - unik studiekode for hvert studium.

 

Studienavn - det nyeste studienavnet. Vi gjør oppmerksom på at læresteder kan endre studienavn på sine studier fra år til år.