Hovedinnhold

Samordna opptak

Statitikken viser søknader til universitet og høyskole samt høyere yrkesfaglig utdanning. Tallene er hentet fra Samordna opptak hovedopptaket med normal søknadsfrist 15. april.

Tallene fra Samordnet opptak er basert på det søkerne har registrert og viser i hovedsak interessen for de ulike studiene, og ikke hvilke studieplasser som blir fylt.

På første side er det statistikk for universitet og høyskole. Bytt til neste side for høyere yrkesfaglig utdanning.