Hovedinnhold

Videregående skole

Videregående opplæring bygger på fullført 10-årig grunnskole og som regel har alle som har fullført grunnskolerett til denne opplæringen. Den tilsvarer normalt 3-årig opplæring i skole for studieforberedende utdanning og 4-årig opplæring for yrkesfag (2 år i skole som elev og 2 år i bedrift som lærling). Det er 32 offentlige og 7 private videregående skoler i Trøndelag i 2019. Antall elever var 16 276 elever og 5 174 lærlinger og lærekandidater.

 

Totalt antall personer i videregående opplæring svinger rundt 21 800 i de siste tiåret, og total var veksten 0,75 % i denne perioden. Det tilbys  14 utdanningsprogrammer i Trøndelag. Flertallet av elevene går på studiespesialiserende utdanningsprogrammer, 6 858 elever.