Hovedinnhold

Videregående skole

Videregående opplæring bygger på fullført 10-årig grunnskole og som regel har alle som har fullført grunnskolerett til denne opplæringen. Den tilsvarer normalt 3-årig opplæring i skole for studieforberedende utdanning og 4-årig opplæring for yrkesfag (2 år i skole som elev og 2 år i bedrift som lærling). Det er 33 offentlige og 8 private videregående skoler i Trøndelag i 2023. Antall elever var 17 282 elever og 5 480 lærlinger og lærekandidater.

 

Totalt antall personer i videregående opplæring svinger rundt 22 000 i det siste tiåret. Det tilbys 14 utdanningsprogrammer i Trøndelag. Flertallet av elevene går på studiespesialiserende utdanningsprogrammer, det er 9 448 elever per 1. oktober 2023.