Hovedinnhold

Befolkningsprognoser for Trøndelag fra SSB

Befolkningsprognoser er viktig instrument i samfunnsplanlegging både på kommunalt og regionalt nivå. SSB lager prognoser hvert andre år. Årets framskriving baserer seg på befolkningstallene fra 1. januar 2022 og tar hensyn til de siste endringene i verden blant annet pandemi og krigen i Ukraina. Hovedresultatene er befolkningsvekst i Trøndelag totalt, men befolkningsnedgang i distriktskommuner, og sterk aldring, særlig i distriktene.

 

Etter hovedalternativet  i SSBs prognoser forventes det å være cirka 523 tusen innbyggere i Trøndelag i 2050. Den største veksten blir i og rundt Trondheim. Denne veksten kommer takket være fødselsoverskudd, hvor antall fødte er større enn antall døde, men også positiv nettoinnvandring. Innenlands nettoinnflytting blir negativ fra 2023. På slutten av perioden, i 2049 og 2050 forventes også negativt fødselsoverskudd for Trøndelag. En aldrende befolkning er også et sentralt resultat av framskrivingen. Mens det nå er 18,6 % av befolkningen i Trøndelag som er eldre enn 65 år, så øker denne andelen til 25,8 % i 2050. Denne økningen vil foregå med forskjellig fart i forskjellige kommuner.  Sterkest aldring blir det i kommuner med størst andel eldre i befolkningen allerede i 2022.

 

Visualisering av befolkningsprognoser fra 2020 kan du se her.

Image
Befolkningsfremskriving 2022-2050 (MMMM)- Trøndelag

Image
Befolkningsfremskriving 2022-2050 (MMMM)- Norge