Hovedinnhold

Nøkkeltall om næringslivet i Trøndelag

Image
NHO logo

 

Diagramene under er hentet fra  NHOs nøkkeltall om næringslivet, der de har samlet noen sentrale fakta om næringslivet i Trøndelag. Finn tall og statistikk knyttet til sysselsetting, verdiskaping, markedsutsikter, kompetansebehov og mye mer.

https://www.nho.no/regionkontor/nho-trondelag/nokkeltall_naringsliv_trondelag/

NHOs medlemsunderøkelse

NHOs medlemsundersøkelse gjennomføres ved bruk av et nettbasert skjema som er sendt til alle NHOs medlemsbedrifter. Alle visualiseringene på denne siden er oppdatert med tall fra siste måling, der ikke annet er oppgitt.

Resultatene er ikke vektet for bedriftenes størrelse eller bransjetilhørighet. En stemme er en stemme, enten bedriften er liten eller stor, og uavhengig av hvilken bransje den representerer.

 

NHOs kompetansebarometer

NHOs kompetansebarometer er en undersøkelse av medlemsbedriftenes behov for kompetanse etter fagområder og utdanningsnivåer, og behovet for ulike yrkesfag, fagskoleutdanninger og ingeniørtyper.

Undersøkelsen er gjennomført årlig siden 2014.