Hovedinnhold

Lønnstakere etter yrke fordelt på regioner

På denne siden ser vi på yrker i hver region i Trøndelag. Vi ser på antall lønnstakere i de ulike yrke og aldersfordeling på disse, samt utviklingen i lønnstakere for yrkene i de ulike regionene. Inndelingen i regioner følger i hovedsak regionrådstrukturen, men det er ikke overlappende regioner så hver kommune finnes i bare én region. Trondheim kommune er i egen region.

Vi har en egen side med lønnstakere etter detaljerte yrker for Trøndelag samlet.