Hovedinnhold

Norges Banks Regionale nettverk

Fire ganger i året intervjues  ledere fra over 400 bedrifter og organisasjoner om den økonomiske utviklingen og utsiktene fremover.

Resultatene fra intervjuene publiseres i rapporter fire ganger per år: i mars, juni, september og desember. Publiseringen skjer i forkant av pengepolitisk rapport. Rapporter fra Regionalt nettverk

Det regionale nettverket er med på å styrke analysene som ligger til grunn for Norges Banks pengepolitiske beslutninger. Informasjonen fra nettverket har vist seg å gi en god indikasjon på utviklingen i norsk økonomi over tid.