Hovedinnhold

Navs bedriftsundersøkelse

NAVs bedriftsundersøkelse er en årlig undersøkelse, hvor man spør et representativt utvalg bedrifter om framtidig rekrutteringsbehov og eventuelle utfordringer med å få tak i ønsket kompetanse. Undersøkelsen kartlegger etterspørselssiden av arbeidsmarkedet, og gir informasjon om virksomheters behov for arbeidskraft i nærmeste framtid. Undersøkelsen kartlegger også om det er vanskelig for bedriftene å få tak i ønsket kompetanse, og hvilken type kompetanse de i så fall sliter med å rekruttere.

Bedriftsundersøkelsen 2024

Undersøkelsen viser at en av fire bedrifter (25%) forventer å ansette flere det neste året, mens 12 prosent sier de trolig vil nedbemanne. Det gir en nettoforventning på 13 prosent, og er den laveste sysselsettingsforventningen målt hos trønderske arbeidsgivere siden 2015.

 

Det er mange ledige jobber, men hver fjerde arbeidsgiver sier de mislyktes med å få tak i den kompetansen de søkte. Flere enn tidligere har tatt inn noen med mindre eller andre kvalifikasjoner enn de opprinnelig var ute etter. Selv om ledigheten er lav i Trøndelag, har vi mange som ønsker seg ut i jobb. Årets undersøkelse viser et fortsatt stort kompetansegap.

 

Anslagsvis mangler Trøndelag nå 4 102 ansatte, og mange av dem (37%) mangler i helsesektoren, viser årets bedriftsundersøkelse. Det vil si at 1 516 helsearbeidere mangler for å sørge for helsetilbud til en befolkning på vel 482 000 mennesker. Av virksomhetene som varsler om alvorlige rekrutteringsproblem er nær halvparten (45%) innen helse - og sosialtjenestene. Mangel på sykepleiere topper lista, sammen med helsefagarbeidere og legespesialister.

 

Bygg og anlegg og industri kjenner fortsatt på mangelen på fagarbeidere. Resultatene av bedriftsundersøkelsen viser at det er rekrutteringsproblem til jobber som sveiser, anleggsmaskin- og industrimekanikere, platearbeider og elektrikere.

Overnatting og servering har økende rekrutteringsproblemer. Bedriftsundersøkelsen fra NAV at det er stor mangel på kokker, servitører, gatekjøkken - og kafemedarbeidere i Trøndelag. 

 

 • - I bedriftsundersøkelsen spør NAV et representativt utvalg av alle offentlige og private virksomheter i Norge, med flere enn tre ansatte, om framtidig rekrutteringsbehov og eventuelle utfordringer med å få tak i ønsket kompetanse.
   
 • - 1.011 bedrifter i Trøndelag svarte på årets undersøkelse. I alt har 87 prosent av de spurte svart. 
   
 • - Virksomhetene som har svart har til sammen mer enn 50.000 ansatte, og representer dermed hver 5. ansatt i Trøndelag 
   
 • - Undersøkelsen kartlegger etterspørselssiden av arbeidsmarkedet/etterspørselen av arbeidskraft, og gir informasjon om virksomheters behov for arbeidskraft i nærmeste framtid. Undersøkelsen kartlegger også om det er vanskelig for bedriftene å få tak i ønsket kompetanse, og hvilken type kompetanse de i så fall sliter med å rekruttere. Denne kunnskapen er viktig for at NAV kan tilpasse sine tjenester overfor arbeidssøkere og arbeidsgivere. 
   
 • - Undersøkelsen er gjennomført i februar – mars i år. 

 

Rapport: Bedriftsundersøkelsen 2024 - NAV Trøndelag