Hovedinnhold

Navs bedriftsundersøkelse

NAVs bedriftsundersøkelse er en årlig undersøkelse, hvor vi spør et representativt utvalg bedrifter om framtidig rekrutteringsbehov og eventuelle utfordringer med å få tak i ønsket kompetanse. Undersøkelsen kartlegger etterspørselssiden av arbeidsmarkedet, og gir informasjon om virksomheters behov for arbeidskraft i nærmeste framtid. Undersøkelsen kartlegger også om det er vanskelig for bedriftene å få tak i ønsket kompetanse, og hvilken type kompetanse de i så fall sliter med å rekruttere.

Bedriftsundersøkelsen 2022

NAVs bedriftsundersøkelse for 2022 viser at 33 prosent av bedriftene i Trøndelag forventer økt sysselsetting kommende år. Andelen har økt fra 26 prosent i 2020. Sju prosent av bedriftene tror på reduksjon i antall ansatte. Til sammen gir dette en nettoforventning på 26 prosent, en økning fra 19 prosent i fjor. Snittet for landet ligger på 22 prosent.


Bergverk og utvinning og overnatting og servering er de mest optimistiske næringsgruppene i årets undersøkelse. Nettoforventningen er over 50 % for kommende år, noe som er betydelig høyere enn i 2021 da nettoforventningene var henholdsvis 25 prosent og 29,6 prosent.  Finansierings- og forsikringsvirksomhet er også optimistisk for 2022 med tanke på sysselsetting fremover med nettoforventning på 50 prosent. Det er mye høyere enn i fjor da nettoforventningen var 10 prosent og dermed under snittet for alle næringsgrupper.  Forventningene hos bygg- og anleggsbedriftene er mye høyere enn fjoråret da nettoforventningen var 26,1 %. I 2022 venter 48 % økt sysselsetting. Informasjon har holdt seg på høy nettofroventning både før, under og etter koronapandemien. I 2022 er nettoforventningen 45,9 %, samme som i 2021. 
 


Totalt er det estimert en mangel på 5650  arbeidstakere i fylket. Det er en økning fra 2021 da mengelen var estimert til 4125.

Størst mangel på arbeidskraft finner vi innenfor helse- og sosialtjenester, der det mangler 1475 personer. Det har økt kraftig fra 2021 da mangelen var estimert til 960 personer. Innenfor bygg og anlegg er det en estimert mangel på 1025 personer i 2022, mot 785 i 2021.  Innenfor eiendomsdrift, faglig og forretningsmessig tjenesteyting er mangelen på nivå med i 2021, fra 665 i 2021 til 700 i 2022 redusert det siste året. Innen varehandel og overnattings- og serveringsvirksomhet er mangelen betydelig økt det siste året.

 

Det er mangel på arbeidskraft innenfor mange yrker, men også i år peker den store mangelen på sykepleiere seg ut. Som tidligere år følger tømrere og snekkere og helsefagarbeidere på lista over yrker med stor mangel.

 

 

Rapport: Bedriftsundersøkelsen 2022 - NAV Trøndelag