Hovedinnhold

Under halvparten av nyetablerte foretak overlever det første året

 

De fleste nyetablerte foretak har en kort levetid, i underkant av 30 % overlever i 5 år. Over halvparten av foretakene avvikes i løpet av føreste år etter etablering. Nyetablerte foretak i Trøndelag har en litt lavere overlevelsesgrad enn landssnittet. Det er spesielt innen varehandel og serveringsvirksomhet at man har både høy etableringsaktivitet og lav levetid blant bedriftene. Men også innenfor IKT og faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting ser man at det er høy etableringsaktivitet og en stor andel bedrifter med kort levetid.