Hovedinnhold

Nærhet til utdanningsinstitusjoner er viktig både for muligheten til å ta utdanning lokalt og næringslivets tilgang til forskning og utvikling.


Kartet til høyre viser hvor stor del av Trøndelag som ligger innen ulike reiseavstand fra et universitets–  eller høyskolecampus, målt etter reisetid.

 

74 % av befolkningen i Trøndelag bor under en halv time fra et universitets- eller høyskolecampus. 4 av de 5 campusene i fylket er lokalisert i aksen, og campus Namsos er lokalisert i den mest folkerike kommunene uten for den sentrale aksen i fylket.

Reisetidsanalysen har tatt utgangspunkt at man kjører i skiltet hastighet med bil under optimale kjøreforhold, uten noe annen trafikk på veien og grønt lys i alle lyskryss. Analysen er kjørt på opp til 90 minutters kjøretid fra de ulike campusene.

 

Deretter er det brukt befolkningsdata per 1. januar 2018 på et 250x250 meters rutenett for å beregne hvor mange personer som bor innenfor de forskjellige reiseavstandene.

 

Befolkningssummeringen tar ikke med personer som bor utenfor Trøndelag

Image
Reisetid til et universitets campus i Trøndelag i 2018