Hovedinnhold

Visningen over viser sysselsatte i utvalgte næringer knyttet til fangst, produksjon og foredling av fisk.   Sysselsatte knyttet til f.eks fôrproduksjon, er ikke inkludert.
 

Følgende nacekoder er inkludert:
 

 • 03.111 Hav- og kystfiske
 • 03.120 Ferskvannsfiske
 • 03.211 Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
 • 03.212 Produksjon av yngel og settefisk i hav- og kystbasert akvakultur
 • 03.213 Tjenester tilknyttet hav- og kystbasert akvakultur
 • 03.221 Produksjon av matfisk, bløtdyr og krepsdyr i ferskvannsbasert akvakultur
 • 03.222 Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert akvakultur
 • 03.223 Tjenester tilknyttet ferskvannsbasert akvakultur
 • 03.000u Fiske, fangst og akvakultur, ufordelt
 • 10.201 Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk
 • 10.202 Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr
 • 10.203 Produksjon av fiskehermetikk
 • 10.209 Slakting, bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers