Hovedinnhold

Utdanningsnivå i Trøndelag

Det er 143 290 personer med universitets- eller høyskoleutdanning i Trøndelag per 1. oktober 2020, som utgjør 36,8 % av Trøndelags befolkning over 16 år. 

 

Trøndelag er et av fylkene i Norge hvor størst andel av befolkningen har høyere utdanning. Kun Oslo (55,7 %) og Vestland (36,9 %) hadde en høyere andel. Viken hadde 36,5 % med universitets- og høyskoleutdanning.

 

38,2 % av befolkningen i Trøndelag over 16 år har videregående som høyeste utdanningsnivå, ytterligere 3,0 % har fagskoleutdanning, mens 22,0 % har kun grunnskoleutdanning.

 

Selv om Trøndelag samlet sett har en høyt utdannet befolkning er det kun Trondheim (47,5 %) og Malvik (38,8 %) som ligger over landssnittet på 37,4 % med høyere utdanning. Om man ser på Trøndelag uten Trondheim har 31,7 % av befolkningen høyere utdanning, altså betydelig lavere andel enn både fylkes og landssnittet.

 

 

Image
Andel av befolkningen over 16 år som har universitets- og høyskoleutdanning 2023

Andel av befolkningen over 16 år som har universitets- og høyskoleutdanning.