Hovedinnhold

Utdanningsnivå i Trøndelag

Det er 141 890 personer med universitets- eller høyskoleutdanning i Trøndelag per 1. oktober 2022, som utgjør 36,2 % av Trøndelags befolkning over 16 år.  Trøndelag er et av fylkene i Norge hvor størst andel av befolkningen har høyere utdanning. Kun Oslo (55,1 %) og Vestland (36,3 %) hadde en høyere andel. Viken hadde 36,0 % med universitets- og høyskoleutdanning.

 

38,6 % av befolkningen i Trøndelag over 16 år har videregående som høyeste utdanningsnivå, ytterligere 2,9 % har fagskoleutdanning, mens 22,3 % har kun grunnskoleutdanning.

 

Selv om Trøndelag samlet sett har en høyt utdannet befolkning er det kun Trondheim (47,0 %) og Malvik (38,4 %)  som ligger over landssnittet på 36,9 %. Om man ser på Trøndelag uten Trondheim har 27,7 % av befolkningen høyere utdanning, altså betydelig lavere andel enn landssnittet på 36,9 %.

 

Image
Andel av befolkningen over 16 år som har høyere utdanning per 1. oktober 2022

Andel av befolkningen over 16 år som har universitets- og høyskoleutdanning.