Hovedinnhold

Utdanningsnivå i Trøndelag

Det er 137 824 personer med universitets- eller høyskoleutdanning i Trøndelag per 1. oktober 2021, som utgjør 35,5 % av Trøndelags befolkning over 16 år.  Trøndelag er et av fylkene i Norge hvor størst andel av befolkningen har høyere utdanning. Kun Oslo (54,1 %) og Vestland (35,5 %) hadde en høyere andel. Viken hadde 35,2 % med universitets- og høyskoleutdanning.

39,0 % av befolkningen i Trøndelag over 16 år har videregående som høyeste utdanningsnivå, ytterligere 2,8 % har fagskoleutdanning, mens 22,8 % kun har grunnskoleutdanning.

Selv om Trøndelag samlet sett har en høyt utdannet befolkning er det kun Trondheim (46,2 %) og Malvik (37,5 %)  som ligger over landssnittet på 36,0 %. Om man ser på Trøndelag uten Trondheim har 26,8 % av befolkningen høyere utdanning, altså betydelig lavere andel enn landssnittet på 36,0 %.

Image
Andel av befolkningen over 16 år som har høyere utdanning 2021

Andel av befolkningen over 16 år som har universitets- og høyskoleutdanning.