Hovedinnhold

Utdanningsnivå i Trøndelag

Det er 133 742 personer med universitets- eller høyskoleutdanning i Trøndelag per 1. oktober 2020, som utgjør 34,7 % av Trøndelags befolkning over 16 år.  Trøndelag er et av fylkene i Norge hvor størst andel av befolkningen har høyere utdanning. Kun Oslo (53,2 %) og Vestland (34,9 %) hadde en høyere andel. Viken hadde 34,5 % med universitets- og høyskoleutdanning.

39,2 % av befolkningen i Trøndelag over 16 år har videregående som høyeste utdanningsnivå, ytterligere 2,7 % har fagskoleutdanning, mens 23,4 % kun har grunnskoleutdanning.

Selv om Trøndelag samlet sett har en høyt utdannet befolkning er det kun Trondheim (45,2 %), Malvik (36,9 %) og Levanger (35,4 %) som ligger over landssnittet på 35,3 %. Om man ser på Trøndelag uten Trondheim har 26,3 % av befolkningen høyere utdanning, altså betydelig lavere andel enn landssnittet på 35,3 %.

Image
Andel av befolkningen med høyere utdanning

Andel av befolkningen over 16 år som har universitets- og høyskoleutdanning.