Hovedinnhold

Forskning og utviklings aktivitet i Trøndelag

De totale FoU-utgiftene i Trøndelag var i 2020 på 12,1 milliarder kr, noe som er 15,6 % av de totale FoU-utgiftene i Norge. Næringslivet i Trøndelag brukte i 2020 3,9 milliarder kr på FoU. Dette er 10,7 % av FoU-utgiftene til næringslivet i Norge. Det er imidlertid spesielt når det gjelder «universitets- og høyskolesektoren» og «instituttsektoren» at Trøndelag utpreger seg på FoU i forhold til resten av landet.

 

Universitets- og høyskolesektoren i Trøndelag brukte i 2020 5,0 milliarder på FoU, 19,4 % av alle FoU-utgifter til universitets- og høyskolesektoren i Norge. Instituttsektoren, hvor det   Trøndelag er SINTEF som er den dominerende aktøren, brukte 3,2 milliarder kr på FoU i 2020. Det er 21,4 % av de totale FoU-utgiftene til instituttsektoren i Norge.

 

Hvis man ser FoU-utgiftene i forhold til størrelsen på økonomien, altså som andel av verdiskapingen, er Trøndelag på topp i landet. De totale FoU-utgiftene i Trøndelag utgjorde 5,7% av fylkets bruttoprodukt i 2019. Dette er nesten dobbelt så høyt som landssnittet på 2,8 %

 


Trøndelag er en av de mest innovative regionene i Europa

 

EUs Regional Innovation Scoreboard gir en oversikt over den europeiske innovasjonsaktiviteten på regionalt nivå, og viser at Trøndelag er en av de mest innovative regionene i Europa. Øvrige innovative regioner finner vi i ulike deler av Sentral-Europa, sør-England og Norden, mens de minst innovative regionene er konsentrert til det sydlige og østlige Europa. Indeksen basere seg på 17 indikatorer og gir en samlet skår der 100 indikere at regionen skårer gjennomsnittlig i forhold til nivået de andre regionene utvalget lå på i 2011

EUs Regional Innovation Scoreboard

 

 

Image
EUs Regional Innovation Scoreboard

 

Image
FoU aktivitet i trøndelag i 2020