Hovedinnhold

Forskning og utviklings aktivitet i Trøndelag

De totale FoU-utgiftene i Trøndelag var i 2021 på 12,6 milliarder kr, noe som er 15,4 % av de totale FoU-utgiftene i Norge.

 

Næringslivet i Trøndelag brukte i 2021 4,2 milliarder kr på FoU. Dette er 10,8 % av FoU-utgiftene til næringslivet i Norge. Det er imidlertid spesielt når det gjelder «universitets- og høyskolesektoren» og «instituttsektoren» at Trøndelag utpreger seg på FoU i forhold til resten av landet.

 

Universitets- og høyskolesektoren i Trøndelag brukte i 2021 5,0 milliarder kr på FoU, 18,8 % av alle FoU-utgifter til universitets- og høyskolesektoren i Norge. Instituttsektoren, hvor det  i Trøndelag er SINTEF som er den dominerende aktøren, brukte 3,4 milliarder kr på FoU i 2021. Det er 20,9 % av de totale FoU-utgiftene til instituttsektoren i Norge.

 

Hvis man ser FoU-utgiftene i forhold til størrelsen på økonomien, altså som andel av verdiskapingen, er Trøndelag på topp i landet. De totale FoU-utgiftene i Trøndelag utgjorde 5,5% av fylkets bruttoprodukt i 2020. Dette er nesten dobbelt så høyt som landssnittet.

 


Trøndelag er en av de mest innovative regionene i Europa

 

EUs Regional Innovation Scoreboard gir en oversikt over den europeiske innovasjonsaktiviteten på regionalt nivå, og viser at Trøndelag er en av de mest innovative regionene i Europa. Øvrige innovative regioner finner vi i ulike deler av Sentral-Europa, sør-England og Norden, mens de minst innovative regionene er konsentrert til det sydlige og østlige Europa. Indeksen basere seg på 21 indikatorer.

EUs Regional Innovation Scoreboard 2023

 

Image
RIS2023

 

Image
FoU aktivitet i trøndelag i 2020