Hovedinnhold

Fritidsbygninger

Fritidsboligene og hyttefolket de bringer med seg har stor betydning for aktiviteten i mange av kommunene i Trøndelag. Med 51 564 fritidsboliger i Trøndelag per 1. januar 2023 har fylket 108,1 fritidsboliger per 1 000 innbyggere.


Målt i forhold til arealet så er det 1,31 fritidsboliger per km² i 2023. Siden 2010 har det blitt 5 511 flere fritidsboliger i Trøndelag, en økning på 12,0 %.


Orkland er nå den kommunen i Trøndelag med flest fritidsboliger med 4 577 per 1. januar 2023. Deretter følger Oppdal med 4 234. Røros er den tredje største hyttekommunen med 3 418 fritidsboliger.


I snitt så er det som nevnt 1,31 fritidsboliger per km² i Trøndelag i 2023. En rekke kommuner har imidlertid betydelig høyere tetthet av fritidsboliger enn dette. Frosta har 8,02 fritidsboliger per km², noe som er den høyeste tettheten av fritidsboliger i Trøndelag. På Frosta er det totalt 596 fritidsboliger per 1. januar 2023. Andre kommuner med stor tetthet av fritidsboliger er Frøya med 4,76 fritidsboliger per km² og Levanger med 3,56 fritidsboliger per km².