Hovedinnhold

Fritidsbygninger

Fritidsboligene og hyttefolket de bringer med seg har stor betydning for aktiviteten i mange av kommunene i Trøndelag. Med 50 509 fritidsboliger i Trøndelag per 1. januar 2020 har fylket 108 fritidsboliger per 1 000 innbyggere.

 

Målt i forhold til arealet så er det 1,28 fritidsboliger per km² i 2020. Siden 2010 har det blitt 4 456 flere fritidsboliger i Trøndelag, en økning på 9,7 %. Nye sammenslåtte Orkland er nå den kommunen i Trøndelag med flest fritidsboliger med 4527 per 1. januar 2020. Deretter følger Oppdal henholdsvis 3 865. Oppdal er også den kommunen som har hatt den største veksten i fritidsboliger i fylket målt i antall. Siden 2010 har det blitt 825 flere fritidsboliger i Oppdal som betyr en vekst på 27,1 %. Røros er den tredje største hyttekommunen med 3 389 fritidsboliger per 1. januar 2020. For Røros har veksten i antall fritidsboliger i perioden 2010 til 2019 vært på 10,2 %. Andre stor hyttekommuner i Trøndelag er Steinkjer med 2 456, Midtre Gauldal med 2 172, Levanger med 2 138 og Rennebu med 2 042 fritidsboliger. Det er i innlandskommunene i Trøndelag vi finner de fleste av fritidsboligene i Trøndelag, men det er blant kystkommunen vi finner den største relative veksten. Siden 2010 har antall fritidsboliger i Leka økt med 82,4 %. I Ørland har veksten vært på 77,6 % og Frøya har hatt en vekst på 40,4 %. I snitt så er det som nevnt 1,28 fritidsboliger per km² i Trøndelag i 2020. En rekke kommuner har imidlertid betydelig høyere tetthet av fritidsboliger enn dette. Frosta har 7,46 fritidsboliger per km², noe som er den høyeste tettheten av fritidsboliger i Trøndelag. På Frosta er det totalt 554 fritidsboliger per 1. januar 2020; en vekst på 11,0 % siden 2010. Andre kommuner med stor tetthet av fritidsboliger er Frøya med 4,65 fritidsboliger per km² og Åfjord med 3,96 fritidsboliger per km². Åfjord har 1 698 fritidsboliger per 1. januar 2020 og har hatt en vekst på 25,7 % siden 2010.