Hovedinnhold

Fritidsbygninger

Fritidsboligene og hyttefolket de bringer med seg har stor betydning for aktiviteten i mange av kommunene i Trøndelag. Med 51 614 fritidsboliger i Trøndelag per 1. januar 2024 har fylket ca. 107,2 fritidsboliger per 1 000 innbyggere.


Målt i forhold til arealet så er det 1,31 fritidsboliger per km² i 2024. Siden 2010 har det blitt 5 561 flere fritidsboliger i Trøndelag, en økning på 12,1 %.


Orkland er nå den kommunen i Trøndelag med flest fritidsboliger med 4 573 per 1. januar 2024. Deretter følger Oppdal med 4 254. Røros er den tredje største hyttekommunen med 3 421 fritidsboliger.


I snitt så er det som nevnt 1,31 fritidsboliger per km² i Trøndelag i 2024. En rekke kommuner har imidlertid betydelig høyere tetthet av fritidsboliger enn dette. Frosta har 8,10 fritidsboliger per km², noe som er den høyeste tettheten av fritidsboliger i Trøndelag. På Frosta er det totalt 602 fritidsboliger per 1. januar 2024. Andre kommuner med stor tetthet av fritidsboliger er Frøya med 4,68 fritidsboliger per km² og Levanger med 3,55 fritidsboliger per km².