Hovedinnhold

Fritidsbygninger

Fritidsboligene og hyttefolket de bringer med seg har stor betydning for aktiviteten i mange av kommunene i Trøndelag. Med 51 294 fritidsboliger i Trøndelag per 1. januar 2022 har fylket 108 fritidsboliger per 1 000 innbyggere.


Målt i forhold til arealet så er det 1,30 fritidsboliger per km² i 2022. Siden 2010 har det blitt 5 241 flere fritidsboliger i Trøndelag, en økning på 11,4 %.


Orkland er nå den kommunen i Trøndelag med flest fritidsboliger med 4 575 per 1. januar 2022. Deretter følger Oppdal henholdsvis 4 142. Røros er den tredje største hyttekommunen med 3 418 fritidsboliger.


I snitt så er det som nevnt 1,30 fritidsboliger per km² i Trøndelag i 2022. En rekke kommuner har imidlertid betydelig høyere tetthet av fritidsboliger enn dette. Frosta har 7,94 fritidsboliger per km², noe som er den høyeste tettheten av fritidsboliger i Trøndelag. På Frosta er det totalt 590 fritidsboliger per 1. januar 2022. Andre kommuner med stor tetthet av fritidsboliger er Frøya med 4,74 fritidsboliger per km² og levanger med 3,55 fritidsboliger per km².