Hovedinnhold

I et værbasert kraftsystem som det norske, vil kraftsituasjonen variere mellom de ulike regionene, og det er ikke altid tilstrekkelig kapasitet i strømnettet til å utjevne disse forskjellene i alle situasjoner. Derfor er nettet delt i fem prisområder.
 

Grovt sett er strømnettet i norge delt i 5 områder:

 

Øst-Norge (NO1). Omfatter østlige del av Østlandet fra Viken og nordover (bortsett fra den del av Innlandet som ligger vest og nord for Vågåmo). Består av NVE-område 1. (NO1)
 

Sørvest-Norge (NO2). Omfatter sørlige del av Viken, mesteparten av Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland og sørlige del av Vestland. Består av NVE-områdene 3, 4 og 5.

 

Midt-Norge (NO3). Omfatter nordre og vestlige del av Vestland, den del av Innlandet som ligger vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Består av NVE-områdene 8, 9 og 13.

 

Nord-Norge (NO4). Omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Består av NVE-områdene 10, 11 og 12.

 

Vest-Norge (NO5). Omfatter midtre del av Vestland opp til Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Viken og Innlandet. Består av NVE-områdene 2, 6 og 7.

Image
prisomraader