Hovedinnhold

Nøkkeltall videregående opplæring

Netto driftsutgifter til den fylkeskommunale videregående opplæringen i Trøndelag var på litt over 3 milliarder kr i 2019, som er 3,57 % mer enn i 2018. Dette tilsvarer 194 308 kr per innbygger i alderen 16-18 år. Totalt utgjorde den videregående opplæringen 49,7 % av de samlede netto driftsutgiftene til Trøndelag fylkeskommune.

 

Per elev koster den videregående opplæringen i Trøndelag 83 528 kr i 2019. Det er litt høyere enn snittet for landet uten Oslo som ligger på 83 396 kr per elev. Det er forskjeller mellom utdanningsprogrammene knyttet til netto driftsutgifter per elev. De studieforberedende fagene er billigere i drift per elev enn yrkesfagene. Netto driftsutgifter per elev på de studieforberedende fagene i Trøndelag var på 74 918 kr i 2019 mens netto driftsutgifter per elev på yrkesfagene lå på 100 325 kr. For studiespesialisering var netto driftsutgifter per elev på 67 924 kr.