Hovedinnhold

På denne siden vises en sammenligning av hovedalternativene fra ulike historiske befolkningsframskrivinger fra SSB. Den viser også hvor godt de ulike framskrivingene har truffet på faktisk befolkningsutvikling i kommunene i Trøndelag.

 

For de nyeste befolkningsframskrivingene (inkludert ulike framskrivingsalternativer og inndeling på aldersgrupper) se: https://trondelagitall.no/statistikk/befolkningsprognoser