Hovedinnhold
Faktafredag
Bredbåndsdekning 1000 Mbit/s eller mer i 2023

Bredbåndsdekning i Trøndelag i 2023

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) kartlegger hvert år bredbåndsdekningen i Norge. Den siste dekningsundersøkelsen viser at det i 93,0 % av husstandene i Trøndelag i 2023 var mulig å få 1000 Mbit/s bredbånd.

Tilstedeværelse av god digitale infrastruktur er en premissgiver for mye av den økonomiske aktiviteten i det moderne samfunnet. Stadig flere offentlige og private tjenester blir digitalisert og god bredbåndsdekning er en forutsetning for at Trøndelags befolkning skal ha et likt og fullverdig tilbud som mulig av en rekke sentrale tjenester. Derfor gir Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sin kartlegging av bredbånds dekningen i Norge viktig kunnskap.

Bredbåndsdekningen oppgis i prosent av antall husstander. Dette omtales også som tilbud eller muligheten for bredbånd. Bredbåndsdekningen omfatter summen av de husstander som allerede har et abonnement, de husstander som er knyttet til nettet (,men som ikke har abonnement), og til sist de husstander som er i nærheten av et eksisterende nett og som kan knyttes til dette nettet på akseptable vilkår. Noen tilbydere kan ikke oppgi adresser og boliger som ligger nær eksisterende nett, i disse tilfellene har Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) gjort en estimering for å identifisere boliger som ligger nær eksisterende nett.

Bredbåndsdekningen omfatter bebodde boliger. Dette er boliger som ligger i bygninger med minst én husstand registrert i folkeregisteret. Fritidsboliger og andre boliger faller dermed utenfor. Bredbåndsdekningen beregnes for ulike teknologier og ulike hastigheter. Måletidspunktet er oppgitt til utgangen av første halvår 2023. I praksis skjer datainnsamlingen i løpet av juli og august.

 

Utforsk bredbåndsdekningen i Trøndelag etter ulike teknologier og hastigheter

 

Bredbåndsdekning av 1 000 Mbit/s og 100 Mbit/s i 2023


De siste årene har det vært betydelig bredbåndsutbygging i Trøndelag. Den siste dekningsundersøkelsen viser at det i 93,0 % av husstandene i Trøndelag i 2023 var mulig å få 1 000 Mbit/s bredbånd. Dette er en økning fra 79 % i 2022 og 70 % i 2021.

Image
Bredbåndsdekning 1000 Mbit/s eller mer i 2023
Bredbåndsdekning 1000 Mbit/s eller mer i 2023

 

Når man sammenligner bredbåndsutbyggingen i Trøndelag med resten av landet så finner man Trøndelag ligger litt under snittet i forhold til bredbåndsutbygging, spesielt i forhold til de høyeste hastighetene. 95,1 % av husstandene i Norge har dekning for 1 000 Mbit/s bredbånd, noe som er 2,1 % over nivået i Trøndelag. Hvor langt fylkene har kommet i bredbåndsutbyggingen avhenger av mange faktorer, ikke minst bosetningsstrukturen i fylket.  Oslo har høyest dekningsgrad med 99,6 % i 2023, mens Nordland har lavest med 87,7 % av husstandene som har dekning for 1 000 Mbit/s bredbånd.

 

Image
Bredbåndsdekning 100 Mbit/s eller mer i 2023
Bredbåndsdekning 100 Mbit/s eller mer i 2023

 

94,2 % av husholdningene i Trøndelag hadde dekning for bredbånd med en hastighet på 100Mbit/s eller høyere i 2023, opp fra 91 % i 2022 og 88,6 % i 2021. Bredbåndsdekningen er fremdeles bedre utbygd i tettbygdeområder enn i spredtbygde områder.

I tettbygde områder i Trøndelag i 2023 har 99,5 % av husstandene mulighet for 100Mbit/s eller høyere hastighets bredbånd mens 75,5 % av husstandene har tilsvarende mulighet i spredtbygde områder. Når man ser på 1 000 Mbit/s bredbånd finner vi at i tettbygde områder i har 98,8 % av husstandene dekning i 2023, mens 72,4% av husstandene har tilsvarende mulighet i spredtbygde områder.

Image
1000 Mbit/s i tettbygd og spredtbygd i 2023
1000 Mbit/s i tettbygd og spredtbygd i 2023
Image
100 Mbit/s i tettbygd og spredtbygd i 2023
100 Mbit/s i tettbygd og spredtbygd i 2023

Kilder og metode 

I denne artikkelen er det brukt data fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (NKOM) dekningsundersøkelse: https://nkom.no/aktuelt/rekordmange-har-tilgang-til-raskt-internett

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag 

Faktafredag er en artikkelserie som nesten hver fredag presentere noen tall og fakta om Trøndelag. 
 
Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag 

Eldre faktafredag-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/