Hovedinnhold
Faktafredag
Salg av slaktet laks fra Trøndelag, målt i vekt (tonn), i perioden 1998-2021

Det ble slaktet ca. 245 100 tonn med laks fra trønderske oppdrettsanlegg i 2021

Det ble slaktet ca. 245 100 tonn med laks fra trønderske oppdrettsanlegg i 2021. Om alt dette skulle spises i Trøndelag så hadde hver trønder måtte spist over 1,4 kilo oppdrettslaks hver dag.

Verdien av den trønderske oppdrettslaksen som ble slaktet i 2021 var på ca. 12,3 milliarder kr. Målt i vekt ble det slaktet 24,1 % eller 77 700 tonn mindre laks fra Trøndelag i 2021 sammenlignet med 2020. Sammenlignet med 2019, så har det vært en vekst på 21,6 % eller 43 500 tonn.

 

Trøndelag er et av Norges største oppdrettsfylker og oppdrettsnæringen i Trøndelag har hatt en formidabel vekst og har skapt betydelige næringsverdier langs trøndelagskysten de siste årene.

 

Trøndelag var det fylket i Norge hvor det ble produsert mest oppdrettslaks i 2020, men lavere volum i 2021 gjør at både Nordland, Troms og Finnmark og Vestland hadde større produksjon 2021. Trøndersk oppdrett utgjorde 16,1 % av den norske oppdrettsproduksjonen av laks målt etter volum og 15,8 % målt etter verdi i 2021. I 2020 sto den trønderske oppdrettsnæringen for 24,0 % av den norske oppdrettsproduksjon av laks målt etter volum og 23,3 % målt etter verdi.

Image
Salg av slaktet laks per fylke, målt i vekt og verdi, i 2021
Salg av slaktet laks per fylke, målt i vekt og verdi, i 2021

 

Utvikling salg av slaktet laks fra trøndelag målt i vekt

 

Det ble slaktet ca. 245 100 tonn med laks fra trønderske oppdrettsanlegg i 2021. Målt i vekt ble det slaktet 24,1 % eller 77 700 tonn mindre laks fra Trøndelag i 2021 sammenlignet med 2020. Sammenlignet med 2019, så har det vært en vekst på 21,6 % eller 43 500 tonn.

 

Image
Salg av slaktet laks fra Trøndelag, målt i vekt (tonn), i perioden 1998-2021
Salg av slaktet laks fra Trøndelag, målt i vekt (tonn), i perioden 1998-2021

 

Ser vi på perioden fra 2015 og frem til 2021 så har det vært en forholdvis flat utvikling i volumet av slaktet oppdrettslaks fra Trøndelag, med en liten nedgang på 2,7 % eller 6 700 tonn. Siden år 2000 så har det imidlertid vært en vekst på 161 300 tonn eller 192,4 %

 

Produksjonssykluser og sonesamarbeid i søndre deler av Trøndelag og nordlige deler av Møre og Romsdal, gjør at Trøndelag slakter mindre oppdrettslaks i oddetallsår enn i partallsår. For Møre og Romsdal er det motsatt.

 

Image
Salg av slaktet laks fra Trøndelag og Møre og Romsdal, målt i vekt (tonn), i perioden 1998-2021
Salg av slaktet laks fra Trøndelag og Møre og Romsdal, målt i vekt (tonn), i perioden 1998-2021

 

Figuren over viser slakt av oppdrettslaks fra Trøndelag og Møre og Romsdal samlet. Av figuren kan man se at i de årene hvor det slaktes mye fisk fra Trøndelag så slaktes det lite fra Møre og Romsdal og i de årene det slaktes mye fisk fra trøndelag så er det litte slakt av laks fra Møre og Romsdal.


Utvikling salg av slaktet laks fra Trøndelag målt i verdi

 

Verdien av den trønderske oppdrettslaksen som ble slaktet i 2021 var på ca. 12,3 milliarder kr. Verdien av oppdrettslaksen fra Trøndelag som ble slaktet i 2021 var 20,7 % lavere enn i 2020, en nedgang på 3,2 milliarder kr. Sammenlignet med 2019 var det en økning på 23,0 % eller 2,3 milliarder kr.

 

Image
Salg av slaktet laks fra Trøndelag, målt i verdi (1 000 kr), i perioden 1998-2021
Salg av slaktet laks fra Trøndelag, målt i verdi (1 000 kr), i perioden 1998-2021

 

I ett lengere tidsperspektiv så har verdien av slaktet oppdrettslaks fra Trøndelag økt med 52,5 % siden 2015, en økning på 4,3 milliarder kr. Siden 210 så har det vært en økning på 123,7 % eller 6,8 milliarder kr.

 

Hvis vi sammenligner utviklingen i verdi og volum så er det tydelig at det har vært en betydelig prisøkning på oppdrettslaksen. Samtidig som verdien av oppdrettslaksen fra Trøndelag økte med 52,5 % i perioden 2015-2021 så økte mengden med kun 2,7 %.


Eksportprisen på laks

Eksportprisen på fersk laks har svingt forholdvis mye de siste årene. Eksportprisen påvirkes av flere faktorer slik som produksjonsvolum, etterspørsel i markedet, utviklingen i valutakursen og prisutvikling på andre proteinkilder.

 

Når vi ser på utviklingen i eksportprisen for fersk laks i perioden fra januar 2014 til mai 2022 så finner vi at eksportprisen i snitt har vært på 56,96 kr per kilo i perioden, med en laveste verdi på 33,60 kr i slutten av juni 2014 og en høyeste verdi på 108,21 kr i starten av mai 2022.

 

Image
Eksportprisen på fersk laks (kr per kg) i perioden 01.01.2014-18.05.2022
Eksportprisen på fersk laks (kr per kg) i perioden 01.01.2014-18.05.2022

 

Det har vært en betydelig økning eksportprisen på fersk laks i perioden fra oktober 2021. Snittprisen i april 2022 (98,63 kr per kg) var ca. 55 % høyere enn i samme måned i 2021 (63,26 kr per kg). En del av denne økningen kommer som et resultat av at kronen har svekket seg mot euroen. Europa er det største eksport markedet og utviklingen i valutakursen har stor betydning for eksportprisen målt i kr.

 

Image
Eksportprisen på fersk laks (kr per kg) snitt per måned i perioden 01.01.2020-18.05.2022
Eksportprisen på fersk laks (kr per kg) snitt per måned i perioden 01.01.2020-18.05.2022

 

Kilder og metode

I denne artikkelen er det brukt tall fra fiskeridirektoratet sin statistikk på salg av slaktet oppdrettsfisk fordelt på produksjonsfylke. Tallene for 2021 er foreløpige tall. Reviderte tall vil normalt bli publisert i oktober. Det er også brukt tall fra SSB tabell 03024 på eksportprisen på laks.


Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.