Hovedinnhold
Faktafredag
Faktisk, men ikke formelt bosatt i Trøndelag per 1.1.2022

Faktisk vs. folkeregistrert befolkning 2022

Den faktiske befolkningen i Trøndelag er ca. 2,3 % høyere enn den folkeregistrerte. Per 1.1.2022 var det ca. 10 750 flere personer (hovedsakelig studenter) faktisk bosatt i Trøndelag, enn det som var formelt bosatt (folkeregistrert) i Trøndelag.

I tillegg til Trøndelag så har Oslo (1,2 %), Vestland (0,9 %) og Troms og Finnmark (0,4 %) høyere faktisk enn formell befolkning. For de andre fylkene så er den faktiske befolkningen lavere enn den formelle befolkningen.

Faktisk bosted er den kommunen det er mest sannsynlig at en person faktisk bor i og blir utarbeidet av SSB fra en rekke datakilder i forbindelse med arbeidet med husholdningsstatistikken. Det faktiske bostedet kan være forskjellig fra den formelle folkeregistrerte adressen som brukes i utformingen av befolkningsstatistikken. Det er hovedsakelig studenter som har forskjellig faktisk og formel adresse. Trøndelag er ett av fylkene som har flest studenter og spesielt NTNU mottar studenter fra hele Norge, derfor er Trøndelag det fylket med størst differanse mellom faktisk og formelt bosatt befolkning.

Image
Differanse mellom faktisk og folkeregistert befolkning per fylke i 2022
Differanse mellom faktisk og folkeregistert befolkning per fylke i 2022


Per 1.1.2022 var det 470 681 personer som var faktisk og formelt bosatt i Trøndelag, 14 228 personer som var faktisk, men ikke formelt bosatt i Trøndelag og 3 432 personer som var formelt, men ikke faktisk bosatt i Trøndelag.


Siden det hovedsakelig er studenter som har forskjellig faktisk og formel adresse.  Så er det ikke overraskende at man finner at det er i aldersgruppen 19-26 år flest personer bor i Trøndelag uten å ha folkeregistret adresse her.

Image
Faktisk og formelt bosatt i Trøndelag per 1.1.2022 fordelt etter alder


Kun to kommuner i Trøndelag har flere personer som er faktisk bosatt enn det som er formelt bosatt, Trondheim (ca. 13 700 flere) og Levanger (ca. 400 flere). For de andre kommunene var den faktiske befolkningen lavere enn den folkeregistrerte. Den faktiske befolkningen i Trondheim er ca. 6,5 % større enn den formelle.

Image
Forskjell mellom faktisk og folkeregistrert befolkning i 2022
Forskjell mellom faktisk og folkeregistrert befolkning i 2022


Målt i antall personer så er det Trondheim (ca. 13 700), Bergen (ca. 10 000), Oslo (ca. 8 400) og Tromsø (ca. 3 100) som har størst positiv differanse mellom faktisk og formell befolkning. Bærum (ca. 3 200, Asker (ca. 2 200) og Sandnes (ca. 1 150) har størst negativ differanse

Sogndal (ca. 8,8 %), Ås (ca. 7,3 %) og Trondheim (ca. 6,5 %) er kommunene som har størst prosentvis forskjell mellom faktisk og formell befolkning.

Image
Faktisk, men ikke formelt bosatt i Trøndelag per 1.1.2022
Faktisk, men ikke formelt bosatt i Trøndelag per 1.1.2022


Når man ser på personene som er faktisk, men ikke formelt bosatt i Trøndelag per 1.1.2022 så finner man at det er flest fra Oslo (1807), Bærum (960), Bergen (686) og Asker (572).  For delt på fylker så er det flest fra Viken (3 997), Oslo (1 807), og Møre og Romsdal (1 322)I forhold til den folkeregisteret befolkningen i fylker så er det Møre og Romsdal (0,5 %) og Nordland (0,5 %) som har størst andel som er faktisk bosatt i Trøndelag.

Image
Faktisk og formell befolkning 2022
Matrise faktisk og formell befolkning 2022

Kilder og metode

Analysen som presenteres i denne artikkelen er gjort ved hjelp av Microdata.no. Hovedvariablene som er brukt er:

BEFOLKNING_KOMMNR_FAKTISK
BEFOLKNING_KOMMNR_FORMELL

BEFOLKNING_KOMMNR_FAKTISK angir den kommunen det er mest sannsynlig at personen faktisk bor i og er utarbeidet av SSB fra en rekke datakilder i forbindelse med arbeidet med husholdningsstatistikken. I tillegg til folkeregister brukes det blant annet alternative adresser fra NRK, Posten og Lånekassen. Det er hovedsakelig studenter som har forskjellig faktisk og formel adresse.

BEFOLKNING_KOMMNR_FORMELL angir personens bostedskommune ifølge folkeregisteret (formell adresse).

Alle tall er støylagt med +/- 5 personer for å ivareta personvern

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.

Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag
Eldre faktafredags-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/